LÄS! LÄS! LÄS!

LÄS! LÄS! LÄS! – ett av Bokmässans huvudteman – arrangerades av Läsrörelsen under 2020 och 2021. Under 2021 med åtta seminarier och 24 programpunkter, som genomfördes inom Bokmässan Play och även går att ta del av längst ner i rutan till höger.

Temat lyfte fram språket och läsningen som grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Det satte lusten till läsandet i centrum och gav plats för alla former av läsning: med ögon, öron och fingrar. Temat belyste berättandet i text, bild och muntlig form, och högläsning för barn och äldre – och för varandra. Inom ramen för satsningen mötte besökarna författare, läsare, politiker, lärare och forskare som är engagerade i läsningens och bildningens betydelse för individen och samhällsutvecklingen.

Sedan 2012 har andelen barn som läser varje dag minskat. Forskning visar att det krävs ett ordförråd på 50 000 ord för att på djupet förstå en dagstidning, vilket en läsande 17-åring behärskar. Utan att läsa eller höra texter har 17-åringen ett ordförråd på 17 000 ord.