Läsrörelsen drev tillsammans med Bosön Idrottsfolkhögskola det läsfrämjande projektet IDROTT OCH LÄSNING med elever som utbildas till idrottsledare, och i sin tur träffar många idrottande personer i olika åldrar. Ytterst handlade det om att väcka både läslusten och ett aktivt läsande hos grupper som inte kanske inte alla gånger läser. Något som David Lagercrantz lyckades med genom boken Jag är Zlatan Ibrahimović. Och som projektet BERÄTTELSER SOM FÖRÄNDRAR lyckades med genom ytterligare nio andra, framför allt skönlitterära, boktitlar.

Bakgrund

Läsrörelsen arbetade under 2017 med projektet BERÄTTELSER SOM FÖRÄNDRAR i 200 högstadie- och gymnasieskolor över hela Sverige, i samarbete med David Lagercrantz. Tio boktitlar ingick och 16 konferenser anordnades.

”Elevernas starka upplevelser av litteraturen i sig själv är det allra mest övertygande argumentet för ett fortsatt arbete med läsning av hela böcker i helklass, med kontinuerliga samtal och bearbetning av innehållet”, menade utvärderaren Olle Nordberg.

Utifrån detta projekt drev Läsrörelsen tillsammans med Bosön Idrottsfolkhögskola projektet IDROTT OCH LÄSNING.

I det tidigare projektet och i det nya, tillsammans med Bosön Idrottsfolkhögskola, ville vi genom skönlitteratur ge en fördjupad inblick i andra människors livsvillkor och skapa empati och nyfikenhet.

Om projektet IDROTT OCH LÄSNING

Vi fortsatte att på Bosön Idrottsfolkhögskola arbeta med den modell för läsecirklar som gällde för projektet BERÄTTELSER SOM FÖRÄNDRAR. Till det kom de fyra boktitlar som ingick i projektet och valdes utifrån Ann Boglinds förslag med ämnen som är angelägna, berättelser som är medryckande och väcker tankar, och med ett språk som är väl genomarbetat. Utifrån detta valde Ann Boglind, huvudpedagog för projektet, de skönlitterära titlarna:

När hundarna kommer, av Jessica Schiefauer
Den utvalde, av Lois Lowry
Brun flicka drömmer, av Jacqueline Woodson
Janne min vän, av Peter Pohl

Klassuppsättningar av boktitlarna skänktes till skolan för att användas i det fortsatta arbetet.

Projektet IDROTT OCH LÄSNING presenterades på Läslovets inspirationsdag 6 september 2021 och i samband med LÄSLOV vecka 44. Projektet presenterades också på seminarium inom Läsrörelsen tema LÄS! LÄS! LÄS! på Bokmässan i Göteborg. Resultatet av projektet presenterades både på Bokmässan 2022 och i ett offentligt seminarium på skolan. Under arbetets gång 2021 och 2022 har vi arbetat med olika medier som press/radio/tv och sociala medier som Instagram. Genom detta menar vi att vi har nått dels idrottsorganisationer och ungdomar, och dels politiker och tjänstemän inom stat, region och kommun.

Under vår- och höstterminerna 2021 hölls fyra seminarier för skolans lärare, med sakkunniga. Ytterligare två seminarier hölls med lärarna våren 2022. Läsecirklar med eleverna inleddes höstterminen 2021 med fyra boktitlar och fortsatte under vårterminen 2022. Författare och läsande idrottare knöts till projektet våren 2022.

Under vårterminen 2022 träffade också två författare och två läsande idrottare skolans elever. Vid det första tillfället kom författaren Jessica Schiefauer, som skrivit en av projektets böcker, och fotbollsspelaren och blivande gymnasieläraren Viktor Elm, knuten till Kalmar FF. Vid det andra tillfället kom författaren Denise Rudberg, tidigare elev på Bosön, och Martin Lidberg, tidigare brottare i världsklass och även författare.

Bosön Idrottsfolkhögskola har visat stort intresse för projektet, och att det skulle schemaläggas under de aktuella terminerna. Samtliga lärare har deltagit i seminarierna. Det har blivit ett projekt i nära samarbete mellan Läsrörelsen och Bosön, som kommer att leva vidare efter att projektet har avslutats.

Sakkunniga i projektet

Ann Boglind, universitetslektor i svenskämnets didaktik vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Huvudpedagog för det tidigare projektet.
Olle Nordberg, fil dr och universitetslektor i svenskämnets didaktik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Nordberg är läsforskare med inriktning på tonårsläsare och litteraturdidaktik, utvärderade det tidigare projektet och det nya.
Johan Unenge, författare, serietecknare, Sveriges förste läsambassadör och läscoach. Arbetade också med det tidigare projektet.
Leif Holmgren, utbildad journalist, lärare och teaterregissör. Tidigare lärare på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Kontaktperson på Bosön Idrottsfolkhögskola: Marie Hammar, författare, lärare i kommunikation Bosön Idrottsfolkhögskola.

Projektledare: Elisabet Reslegård, Läsrörelsens ordförande.

Projektet har tillkommit med stöd av Kulturrådet.

Följeforskningen/utvärderingen av BERÄTTELSER SOM FÖRÄNDRAR, som gjordes av Olle Nordberg, är sedan 2018 kurslitteratur vid Uppsala universitet. Den finns också att ta del av på Läsrörelsens hemsida.