Läsrörelsens första kampanj

Föreningens första kampanj kallades också Läsrörelsen. Kampanj- och projektledare var Elisabet Reslegård. Ordförande var Bengt Westerberg. Läsrörelsen invigdes på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg hösten 2000 och fortsatte under hela 2001 och framöver våren 2002.

Kampanjen genomfördes tillsammans med 120 samarbetspartner rakt genom det svenska samhället. Samtliga län hade länsupptakter och gjorde mängder med aktiviteter med länsbiblioteken som spindlar i näten och med alla landshövdingar som beskyddare i sina län. Till Läsrörelsen knöts ett Läsråd med 34 namnkunniga personer och ett 70-tal budbärare, bland annat samtliga partiledare.

Verksamheten finansierades med bidrag på drygt 13 mkr från fonder, stiftelser och näringsliv. Till detta kom varor och tjänster till ett värde av dryga 20 miljoner kronor i form av gratis papper, tryck- och reklamtjänster som 3 000 affischer i storformat, information på 18 miljoner mjölkförpackningar och helsidesannonser i ett 80-tal dagstidningar.

Projekt under kampanjen

För mer information om de olika projekten, se årsredovisningarna.

Stör mig inte – jag läser
Läsrörelsens och En bok för allas intervjubok Stör mig inte – jag läser av Gunnar Arvidson (från ”Läslustan” i SVT) där 29 svenskar berättar om sin läslust och om sitt läsande. Boken kom ut till Läsrörelsens invigning i en upplaga på 25 000 exemplar.

Barnböcker på McDonald’s
En första stor och uppmärksammad satsning gjordes i januari/februari 2001 tillsammans med Munkedals pappersbruk, då 1,2 miljoner barn- och ungdomsböcker spreds på alla McDonald’s restauranger. Sveriges bokhandlare gav i anslutning till denna aktivitet 30 procent rabatt på valfri bok. Samarbetet med McDonald’s har fortsatt och beskrivs utförligt under aktuella projekt.

Skriv & Berättarfestivalerna
Elever i åkurs 4 inbjöds att skriva och berätta under våren 2001. Projektet genomfördes i samarbete med TGskrivab, Creator, Utbildningsradion och med stöd av Stiftelsen framtidens kultur och Allmänna arvsfonden. Lärarna fick hjälp av ett särskilt lektionsmaterial som togs fram av Läsrörelsen och en webbsida med råd och idéer. 60 klasser fick besök av författare och Stockholms Improvisationsteater. 32 000 tioåringar i mer än 1 500 skolor deltog.

Skriv själv
Läsrörelsen och Tidningsutgivarna/Sveriges dagstidningar uppmanade under hösten 2001 Sveriges högstadieungdomar att skriva själva och tycka till i ämnen som engagerade dem. Uppmaningen gick även ut på 6 miljoner av Arlas mjölkpaket. 999 artiklar, 131 webbtidningar och 28 papperstidningar skickades in från 141 kommuner. Sajten www.skrivsjalv.nu fick 200 000 besök under hösten. Bidragen handlade om allt från mobbning, terrorattacken, feminism och mer idrott i skolan till dålig skolmat.

Färska ord
Färska ord – ny svensk litteratur till gymnasister genomfördes i samarbete med Skolverket och bokförlag under hösten 2001. Inbjudan gick ut till gymnasielärare i svenska samt gymnasiebibliotekarier. Cirka 100 skolor utöver de 100 som kunde delta, anmälde sitt intresse. Upptakten till projektet var en tvådagarskonferens om den samtida svenska litteraturen. Förslag på litteratur i pocket av etablerade och nya författare från 1990-talet ingick i projektet. Böckerna kunde köpas i klassuppsättningar till kraftigt reducerat pris. En författarturné till de deltagande skolorna genomfördes.

Tord
Läsrörelsen, Norstedts Ordbok, Abel & Baker och MSN.SE samarbetade om Tord – ett ordspel på nätet som startade vid jul 2001. Projektet, som fick ekonomiskt stöd från Svenska Akademien, vände sig i första hand till tonårskillar mellan 13 och 19 år. 20 000 besökte ordspelet under perioden 25 december-21 januari. 8 000 registrerade sig och deltog i ordspelets tävling.

0 – 7 år
Alfons Åberg uppmanade på 10 miljoner av Arlas mjölkpaket hösten 2001 landets förskolebarn att tävla med sitt bästa ord. Över tusen barn deltog genom att skicka in 2 022 ord till Svenska Språknämnden där en jury utsåg vinnarna. Första pris vann verbet fickla som betyder att lysa med ficklampa under täcket. Skriften Små barns språkvärld utarbetades och skickades kostnadsfritt till samtliga förskolor i landet. Under våren 2002 anordnades en föreläsningsserie på ABF-huset i Stockholm, konferenser i Härnösand, Göteborg, Västerås, Helsingborg samt en inspirationskonferens i Stockholm. Som en uppföljning gav Läsrörelsen och En bok för alla ut handboken Fickla, avloppsrör och stjärnprickig om hur barn tillägnar sig språket.

Läsrum
I samarbete med studieförbund, hyresgästföreningar, fackförbund, Utbildningsradion, förlag, bokhandlare, bibliotek och lokala kulturhus ville Läsrörelsen inspirera till läsecirklar för vuxna – så kallade Läsrum – i bostadsområden och på arbetsplatser. En lista med förslag på ett 50-tal aktuella cirkelböcker med olika teman och korta kommentarer fanns på Läsrörelsens hemsida och en föreläsarlista utarbetades tillsammans med Författarcentrum. Tyvärr var intresset svalt för projektet.

Litteratur i vården
Projektet riktade sig till vårdpersonal där litteraturen används som verktyg för att tydliggöra personalens arbete, fungera som grund för erfarenhetsutbyte, öka kunskapen och höja självförtroendet hos deltagarna. Forskare knöts till projektet och tre konferenser anordnades på olika håll i landet. Projektet levde vidare i ny form under Läsrörelsens andra kampanj Lär för livet.

Utställningen ”Visst minns du Kitty, Biggles och Lotta?”
En utställning gjordes på Kungliga Biblioteket i Stockholm med B. Wahlströms röda och gröna ryggar, som pågick under hösten 2000.