Ge dina barn ett språk. Ge dina barn ett språk. Ge dina barn ett språk.
Sedan starten på Bok & Bibliotek år 2000 har Läsrörelsen arbetat med insatser på många nya sätt och nya arenor. Vi har genomfört både opinionsbildande kampanjer och många direkt lässtimulerande projekt. Ett exempel är de barn- och bilderböcker som ingick i Bok Happy Meal på McDonald’s alla restauranger – under åren 2001-2019, i en total upplaga av 22,9 miljoner exemplar. Vår övertygelse är att ett utvecklat språk är bland det viktigaste vi kan ge våra barn.

Vårt arbete blir aldrig färdigt. Det finns hela tiden stora behov och nya idéer. Projektet BILDBERÄTTANDE & konsten att läsa bilder pågick under tre år och lever nu vidare med idéskrift, 19 nyproducerade filmer (finns under nyhetsarkiv) som omfattar allt från grottmålningar till dataspel, och en forskningsbaserad utvärdering (länkar till allt under pågående projekt). som omfattar allt från grottmålningar till dataspel, och en forskningsbaserad utvärdering. Material som kan ligga till grund för pedagogers och studenters fortbildning – och för att väcka allmänt intresse för tolkning av bilder. Det breda samarbetsprojektet LÄSLOV fortsätter i år med temat Idrott och läsning. LÄS! LÄS! LÄS! som var ett huvudtema på Bokmässan 2020, med Läsrörelsen som ansvarig, fortsätter på årets Bokmässa.

I skriften VÅRA TJUGO FÖRSTA LÄSÅR. Läsrörelsen 2000-2020 finns en fyllig beskrivning i text och bild av Läsrörelsens verksamhet.

Pågående projekt

Aktuellt

TRE ÅR AV BILDBERÄTTANDE: Läsrörelsens stora satsning BILDBERÄTTANDE & konsten att läsa bilder presenteras nu med idéskrift, 19 nyproducerade filmer, länk till debattartikel i DN och en forskningsbaserad utvärdering av projektet.

BILDBERÄTTANDE & konsten att läsa bilder
Konferens i Stockholm 27 januari 2020

Hela konferensen uppdelad i nio separata, numrerade filmer.

En utställning med verk av elever i åldern 10 till 19 år planerades till Kulturfestivalen i Stockholm av de sju kulturskolor som medverkade i de regionala konferenser/fortbildningsdagar som gjordes under 2019 och 2020.

Bli medlem

Bli medlem i Föreningen Läsrörelsen och visa att du stödjer vårt läsfrämjande arbete under mottot ”Ge dina barn ett språk”.

Avgiften är 200 kr/år.