Ge dina barn ett språk. Ge dina barn ett språk. Ge dina barn ett språk.
Sedan starten på Bok & Bibliotek år 2000 har Läsrörelsen arbetat med insatser på många nya sätt och nya arenor. Vi har genomfört både opinionsbildande kampanjer och många direkt lässtimulerande projekt. Ett exempel är de barn- och bilderböcker som ingick i Bok Happy Meal på McDonald’s alla restauranger – under åren 2001-2019, i en total upplaga av 22,9 miljoner exemplar. Vår övertygelse är att ett utvecklat språk är bland det viktigaste vi kan ge våra barn.

Vårt arbete blir aldrig färdigt. Det finns hela tiden stora behov och nya idéer. Projektet BILDBERÄTTANDE & konsten att läsa bilder pågick under tre år och lever nu vidare med idéskrift, 19 nyproducerade filmer (finns under nyhetsarkiv) som omfattar allt från grottmålningar till dataspel, och en forskningsbaserad utvärdering (länkar till allt under pågående projekt). som omfattar allt från grottmålningar till dataspel, och en forskningsbaserad utvärdering. Material som kan ligga till grund för pedagogers och studenters fortbildning – och för att väcka allmänt intresse för tolkning av bilder. Det breda samarbetsprojektet LÄSLOV fortsätter i år med temat Idrott och läsning. LÄS! LÄS! LÄS! som var ett huvudtema på Bokmässan 2020, med Läsrörelsen som ansvarig, fortsätter på årets Bokmässa.

I skriften VÅRA TJUGO FÖRSTA LÄSÅR. Läsrörelsen 2000-2020 finns en fyllig beskrivning i text och bild av Läsrörelsens verksamhet.

Pågående projekt

Aktuellt

Annons i Aftonbladet 15 september.

Nu är inspelningen från vår Inspirationsdag inför Läslovet v 44 uppe! Ett webbinarium fyllt av exempel och idéer. Och mycket om årets tema IDROTT OCH LÄSNING.

Se inspelningen och mer på www.läslov.se

Dyslexirörelsen i Sverige startar idag kampanjen ”Rättvisa nationella prov” för att det ska bli lika naturligt för elever med dyslexi att få använda sina hjälpmedel i alla delar av skolundervisningen, som det är för synnedsatta personer att få göra det. Genom kampanjen vill vi förändra synen på vad läsning är.

Bli medlem

Bli medlem i Föreningen Läsrörelsen och visa att du stödjer vårt läsfrämjande arbete under mottot ”Ge dina barn ett språk”.

Avgiften är 200 kr/år.