Den ideella föreningen Läsrörelsen startade på Bok & Bibliotek år 2000 med en landsomfattande kampanj och mottot ”Ge dina barn ett språk”. En bakgrund var att småbarnsföräldrar läste allt mindre för sina barn. Läsrörelsen har under åren arbetat med många metoder och modeller kring att läsa, skriva, berätta, lära och leka. Vi har sökt oss till forskare och experter inom olika områden för att utforma projekt som vi sett som viktiga att genomföra.

Vi har också arbetat på nya arenor, bland annat med Bok Happy Meal i samarbete med McDonald’s under åren 2001 – 2019. Där 127 boktitlar av 114 olika författare och illustratörer ingick i en total upplaga, till och med 2019, på 22,9 miljoner barn- och bilderböcker. Från 2010 var det även i övriga Norden. En av de första titlarna var ABC av Lennart Hellsing och Poul Ströyer.

Det breda samarbetsprojektet LÄSLOV vecka 44 fortsätter, och har i år temat VÄNLIGHET. 2022 var det SPÄNNING och IDROTT & LÄSNING. Idrott och läsning var också temat för ett tvåårigt samarbetsprojekt med Bosön Idrottsfolkhögskola. Det byggde vidare på projektet Berättelser som förändrar, med stora läsecirklar i 200 högstadie- och gymnasieskolor från Ystad till Kiruna under 2017. Som i sin tur påminner om BERÄTTA, LEKA, LÄSA som var ett nära samarbete med förskolor och bibliotek om närläsning av bilderböcker med barn i åldern 1-3 år i 29 kommuner i tre län.

Ett annat projekt är BILDBERÄTTANDE & konsten att läsa bilder som inleddes på Bokmässan 2018 och utvecklades i sju regioner i Sverige hösten 2019 och våren 2020. Forskare, pedagoger och bildutövare deltog och medverkade under arbetets gång. Projektet lever vidare på hemsidan med idéskrift och 18 filmer på cirka åtta timmar.

LÄS! LÄS! LÄS! var ett huvudtema på Bokmässan 2020 och 2021, med Läsrörelsen som ansvarig. Åtta temaseminarier och 24 programpunkter från 2021 finns att ta del av på hemsidan.

ABC – Ö, 13 alfabetsböcker inspirerar fanns på Liljevalchs+ 9 december 2022 – 15 januari 2023. En scenografisk utställning som ville inspirera barn att ta till sig bokstäver. I anslutning till utställningen bjöds barn i åldern 5-7 år att delta i workshops med bokstäver. En konferens om bokstäver och språk arrangerades för pedagoger från förskolor, förskoleklass, år 1 till 3, och bibliotekarier i Skulpturhallen. En landsomfattande turné planeras för satsningen.

Läsrörelsen är från 2022 den samlande kraften i Sverige för READ HOUR, ett finskt initiativ som startades av Barn- och ungdomsstiftelsen 2019 med en stor läskunnighetskampanj som kulminerade på FN:s läskunnighetsdag den 8 september kl. 19 med en timmes gemensam läsning. Ett initiativ som man vill sprida till andra länder.

Arbetet med Read Hour i Sverige gör vi med stöd av Lärarstiftelsen, Svenska Akademien och Microsoft. Och med mängder av samarbetspartners – inte minst från Nätverket LÄSLOV.

I skriften VÅRA TJUGO FÖRSTA LÄSÅR. Läsrörelsen 2000-2020, finns en fyllig beskrivning i text och bild av Läsrörelsens verksamhet. Skriften fick 2021 silver i Publishingprisets kategori Verksamhetshistoria – inom print, som hade 23 olika prisgrupper. Redaktör för skriften var Svante Törngren och för den grafiska formen stod Michael Wall.

Totalt har Läsrörelsen sedan starten haft 350 samarbetspartners.

 

         

Pågående projekt

Aktuellt

Grattis till Sepenta Sarhadi, Läsande förebild nr. 1 för Read Hour Sverige, som utsetts till Årets läsfrämjare 2023 av Pascal Engmans stiftelse.

Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård har skrivit en krönika om gemensam läsning i Kulturrådets senaste nyhetsbrev.

Årets tema blir VÄNLIGHET. Mer information kommer längre fram. Men boka redan nu in den digitala Inspirationsdagen måndag 28 augusti, med Gunilla Kindstrand som moderator.

Bli medlem

Bli medlem i Föreningen Läsrörelsen och visa att du stödjer vårt läsfrämjande arbete under mottot ”Ge dina barn ett språk”.

Avgiften är 200 kr/år. Bankgiro 5652-9522 eller Plusgiro 44 35 12-9. Om du är ny medlem – klicka på ”Bli medlem” och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret.