Läsrörelsen nominerades i oktober till Astrid Lindgren Memorial Award 2023.

Den ideella föreningen Läsrörelsen startade på Bok & Bibliotek år 2000 med en landsomfattande kampanj och mottot ”Ge dina barn ett språk”. En bakgrund var att småbarnsföräldrar läste allt mindre för sina barn. Läsrörelsen har under åren arbetat med många metoder och modeller kring att läsa, skriva, berätta, lära och leka. Vi har sökt oss till forskare och experter inom olika områden för att utforma projekt som vi sett som viktiga att genomföra.

Vi har också arbetat på nya arenor, bland annat med Bok Happy Meal i samarbete med McDonald’s under åren 2001 – 2019. Där 127 boktitlar av 114 olika författare och illustratörer ingick i en total upplaga, till och med 2019, på 22,9 miljoner barn- och bilderböcker. Från 2010 var det även i övriga Norden. En av de första titlarna var ABC av Lennart Hellsing och Poul Ströyer.

Det breda samarbetsprojektet LÄSLOV vecka 44 fortsätter, och hade i år två teman, SPÄNNING och IDROTT OCH LÄSNING. Idrott och läsning är också temat för ett tvåårigt samarbetsprojekt med Bosön Idrottsfolkhögskola. Det bygger vidare på projektet Berättelser som förändrar, med stora läsecirklar i 200 högstadie- och gymnasieskolor från Ystad till Kiruna under 2017. Som i sin tur påminner om BERÄTTA, LEKA, LÄSA som var ett nära samarbete med förskolor och bibliotek om närläsning av bilderböcker med barn i åldern 1-3 år i 29 kommuner i tre län.

Ett annat projekt är BILDBERÄTTANDE & konsten att läsa bilder som inleddes på Bokmässan 2018 och utvecklades i sju regioner i Sverige hösten 2019 och våren 2020. Forskare, pedagoger och bildutövare deltog och medverkade under arbetets gång. Projektet lever vidare på hemsidan med idéskrift och 18 filmer på cirka åtta timmar.

LÄS! LÄS! LÄS! var ett huvudtema på Bokmässan 2020 och 2021, med Läsrörelsen som ansvarig. Åtta temaseminarier och 24 programpunkter från 2021 finns att ta del av på hemsidan.

ABC – Ö, 13 alfabetsböcker inspirerar på Liljevalchs+ 9 december 2022 – 15 januari 2023. En scenografisk utställning som vill inspirera barn att ta till sig bokstäver. I anslutning till utställningen bjuds barn i åldern 5-7 år att delta i workshops med bokstäver. En konferens om bokstäver och språk arrangeras för pedagoger från förskolor, förskoleklass, år 1 till 3, och bibliotekarier i Skulpturhallen den 11 januari.

Läsrörelsen är från 2022 den samlande kraften i Sverige för READ HOUR, ett finskt initiativ som startades av Barn- och ungdomsstiftelsen 2019 med en stor läskunnighetskampanj som kulminerade på FN:s läskunnighetsdag den 8 september kl. 19 med en timmes gemensam läsning. Ett initiativ som man vill sprida till andra länder.

Arbetet med Read Hour i Sverige gör vi med stöd av Lärarstiftelsen, Svenska Akademien och Microsoft. Och med mängder av samarbetspartners – inte minst från Nätverket LÄSLOV.

I skriften VÅRA TJUGO FÖRSTA LÄSÅR. Läsrörelsen 2000-2020, finns en fyllig beskrivning i text och bild av Läsrörelsens verksamhet. Skriften fick 2021 silver i Publishingprisets kategori Verksamhetshistoria – inom print, som hade 23 olika prisgrupper. Redaktör för skriften var Svante Törngren och för den grafiska formen stod Michael Wall.

Totalt har Läsrörelsen sedan starten haft 350 samarbetspartners.

 

         

Pågående projekt

Aktuellt

Under jul- och nyårshelgerna bjuder Liljevalchs och Läsrörelsen barn i åldern 5-7 år på den scenografiska utställningen ABC – Ö, 13 alfabetsböcker inspirerar, och mängder av workshops där Taxi Stockholm står för en nyårsgåva till barn i socioekonomiskt utsatta områden. För pedagoger, bibliotekarier och andra alfabetsintresserade arrangeras den 11 januari en avgiftsfri konferens i Skulpturhallen på Liljevalchs.

Den 9 december öppnar Liljevalchs konsthall i samarbete med Läsrörelsen den scenografiska utställningen ABC – Ö som vill inspirera barn att ta till sig bokstäver, utifrån 13 utvalda böcker. Den äldsta är Prinsarnes blomsteralfabet av Ottilia Adelborg från 1892 och den senaste Mumindalens alfabet av Tove Jansson/Annika Sandelin från 2021. Utställningen är den allra första på Liljevalchs som riktar sig till yngre barn.

Nominerade kandidater 2023:

Totalt 251 kandidater från 64 länder är nominerade till 2023 års pris. De är författare, illustratörer, berättare och läsfrämjare som har föreslagits av internationella nomineringsorganisationer.

Läs mer på ALMA:s hemsida (länk)

Bli medlem

Bli medlem i Föreningen Läsrörelsen och visa att du stödjer vårt läsfrämjande arbete under mottot ”Ge dina barn ett språk”.

Avgiften är 200 kr/år. Bankgiro 5652-9522 eller Plusgiro 44 35 12-9. Om du är ny medlem – klicka på ”Bli medlem” och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret.