Läslov

I år blir temat POESI. Inspirationsdagen blir måndag 26 augusti.

Nätverket LÄSLOV vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete som startade 2015.

Läslov drivs av Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk med i dag drygt 80 medlemmar. Målet var att ersätta Höstlovet med Läslovet, något som statsminister Stefan Löfven anslöt sig till i sitt sommartal i augusti 2016.

I det moderna Sverige har språket och läsningen en allt större betydelse. Vi i Nätverket menar att ett Läslov ska bygga på frivillighet, lusten till läsningen, berättandet och skrivandet. I alla dess former och på många olika platser. För alla som går i skolan, från 6-åringarna till de nästan vuxna.

Därför introducerade vi LÄSLOV på Bok & Bibliotek 2015, med två stora seminarier, gästspel i olika montrar och tusentals affischer som togs med av besökarna. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin medverkade i det första seminariet, inför 550 åhörare. Ett seminarium som direktsändes i SVT och finns att ta del av på UR Play.

Genomslag för Läslovet
I budgetpropositionen 2016/2017 under rubriken Läsfrämjande insatser finns texten:
”För att stötta läsrörelsens initiativ Läslov v. 44 har regeringen bl.a. för avsikt att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov.”

Regeringens direktiv till Skolverket i maj 2018:
Elisabet Reslegård, ordförande/projektledare för Läsrörelsen och Nätverket LÄSLOV
kontaktades av utbildningsdepartementet om att det på kommande regeringssammanträdet skulle ges direktiv till Statens skolverk att stärka Läslovet.