Bli medlem

Bli medlem i Föreningen Läsrörelsen och visa att du stödjer vårt läsfrämjande arbete under mottot ”Ge dina barn ett språk”.

Avgiften är 200 kr/år. Bankgiro 5652-9522 eller Plusgiro 44 35 12-9. Märk inbetalningen med ditt namn.