Kontakta oss

Postadress
Föreningen Läsrörelsen
C/o Svenska barnboksinstitutet
Odengatan 61
113 22 Stockholm

E-post
info@lasrorelsen.nu

Koordinator
Kersti Johnson
070-612 34 56
E-post

Ordförande och projektledare
Elisabet Reslegård
070-625 81 74
E-post