13 alfabetsböcker inspirerar

Liljevalchs+

9 december 2022 – 15 januari 2023

Den scenografiska utställningen ABC – Ö inspirerade barn att ta till sig bokstäver, utifrån 13 utvalda böcker:

Prinsarnes blomsteralfabet av Ottilia Adelborg (1892), ABC-resan av Elsa Beskow (1945), ABC av Stig Lindberg/Britt G. Hallqvist (1951), ABC av Poul Ströyer/Lennart Hellsing (1961), Majas Alfabet av Lena Anderson (1984), ABCD-boken av Mati Lepp (1997), ABC-boken av Jan Lööf (1999), ABC-bok av Owe Gustafson (2001), Alfons ABC av Gunilla Bergström (2002), Lilla ABC med Rut, Knut & Tjut av Stina Wirsén/Carin Wirsén (2003), Från Apglad till Öronvax. En ABC-bok av Pernilla Stalfelt (2004), Livets ABC av Lisen Adbåge (2020), och Mumindalens alfabet av Tove Jansson/Annika Sandelin (2021).

Barn från förskola och förskoleklass bjöds in till workshops med bokstäver, utarbetade av illustratörerna/författarna Stina Wirsén och Pernilla Stalfelt. Studerande från Nyckelviksskolan höll i de 40-tal workshops som anordnades. På helgerna och jullovet anordnades workshops för barn i åldern 5-7 år, som bokades in via receptionen på Liljevalchs+.

En konferens om bokstäver och språk arrangerades för pedagoger från förskolor, förskoleklass, år 1 till 3, och bibliotekarier i Skulpturhallen den 11 januari.

Utställningen skapades av formgivaren Martin Jämtlid.

En landsomfattande turné planeras för satsningen.

ABC – Ö är ett samarbete mellan Läsrörelsen och Liljevalchs. Och med stöd av Postkodstiftelsen, Bonnierförlagen, Moomin Characters, Rights & Brands, ABA Arkitektkopia, Lekolar, Nyckelviksskolan och Taxi Stockholm 15 00 00.