Bok Happy Meal

Hösten 1998 inledde Föreningen Läsrörelsen, Svenska McDonald’s och Munkedals pappersbruk diskussioner om hur vi gemensamt skulle stimulera barns läsande. Detta resulterade drygt två år senare i att 1,2 miljoner barn- och bilderböcker ingick i Happy Meal på McDonald’s alla restauranger under fyra veckor i januari och februari 2001. En av böckerna var Lennart Hellsings och Poul Ströyers ABC. Denna insats för att öka barns läsande var en i den långa raden av läsfrämjande aktiviteter som ingick i Läsrörelsen vid starten 2000/2001.

Detta följdes av ytterligare två kampanjperioder med vardera en miljon CD ROM-spel kring lärande och lek för barn under 2002 och 2003.

Från 2004 fanns barn- och bilderböcker i Bok Happy Meal under en månad varje höst. 2010 utvidgades satsningen till hela Norden.

Böckerna valdes av redaktör Marianne von Baumgarten-Lindberg i Läsrörelsens styrelse. Projektledare från Läsrörelsen var sedan starten föreningens tidigare kampanjledare, senare ordförande Elisabet Reslegård.

2003 vann Läsrörelsen och McDonald’s Kultur & Näringslivs pris för ”Bästa samarbete Kultur och Näringsliv 2003”.