Lär för livet

Läsrörelsens andra landsomfattande kampanj kallad Lär för livet, invigdes på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i september 2002. Den var en naturlig vidareutveckling av föreningen Läsrörelsens första kampanj. Denna gång handlade det om lusten till lärande i ett livslångt perspektiv där skola, folkbildning, populärvetenskap, media, kultur, forskning och andra kanaler var medel att arbeta med. Det handlade om att hitta rätt i det väldiga informationsflödet och om hur vi omvandlar information till kunskaper. Men det handlade också om rätten till kunskap och rätten till sitt eget lärande och sin egen läroprocess. Nyckelordet var nyfikenhet.

Projekt under Lär för livet

För mer information om de olika projekten, se årsredovisningarna

Konstmobilen
Projektet Konstmobilen var ett samarbete med Moderna Museet och Riksutställningar som med sitt mobila utställningsrum turnerade runt i landet under hösten 2002 och våren 2003. Målgrupp för detta projekt om nutida konst var i första hand högstadie- och gymnasieungdomar. Skolor på 15 orter runt om i landet besöktes. Konstpedagoger från Moderna Museet gav eleverna introduktion och öppnade upp för diskussion. En tävling om ”Önskeklassrummet” ingick i projektet.

På Mars i april
Med hjälp av forskare från Naturhistoriska riksmuseet och skådespelare skapades en specialskriven vetenskapsteater På Mars i april för sjundeklassare över hela Sverige. En skola i varje län besöktes. På ett populärvetenskapligt sätt beskrevs de ämnesområden som finns inom Riksmuseets forskningsavdelning: geologi, paleontologi, botanik och zoologi. I föreställningen medverkade också forskare från Naturhistoriska riksmuseet.

Lekens betydelse för lärandet
Det största projektet under kampanjen Lär för livet var Lekens betydelse för lärandet. Lekexperter och lekforskare medverkade för att lyfta fram lekens betydelse för fantasi och kreativitet i alla åldrar. Nyckelordet var, liksom i kampanjen Lär för livet, nyfikenhet. 21 lekkonferenser anordnades runt om i landet och tre lekskrifter producerades. Projektet avslutades hösten 2004 med Lek Sverige 3-5 september då hela landet utmanades till lek.De största bidragsgivarna till projektet var Allmänna arvsfonden och KK-stiftelsen.

Arbetsgrupp: Elisabet Reslegård, Susanna Ekström, Marianne von Baumgarten-Lindberg, Birgitta Sohlman, Britta Sjöström och Annika Grimlund.

Lekråd: Håkan Lans, Suzanne Osten, Tuomo Haapala, Marie Rådbo, Ulf Stark och Tilde Björfors.

Fröken Europa
På Bok & Bibliotek 2002 inbjöd Lär för livet/Läsrörelsen tillsammans med Lärarförbundet, Liber och Nörhavens tryckeri alla författare att skriva en skönlitterär bok om dagens Europa för elever i årskurs fem. Tävlingen lockade 26 deltagare. Tävlingsbidragen bedömdes anonymt av en jury och Kerstin Gavander vann tävlingen med boken Fröken Europa.

Alla Sveriges skolor erbjöds att få boken till skolstarten hösten 2004 och den beställdes till 119 000 elever.

Populärare vetenskap på Bok & Bibliotek
Huvudarrangörer bakom temat Populärare vetenskap på Bok & Bibliotek 2003 och 2004 var Vetenskapsrådet, Utbildningsradion och Lär för livet/ Läsrörelsen i samarbete med lärosäten, akademier, stiftelser, museer, myndigheter, organisationer, bokförlag med flera.

På Forskartorget fanns en scen med ett fullmatat program och ett stort antal seminarier anordnades i skilda populärvetenskapliga ämnen.