Berättelser som förändrar

Läsrörelsen inledde under 2016 ett samarbete med författaren David Lagercrantz som donerade ett ansenligt bidrag för en lässatsning i 200 högstadie- och gymnasieskolor, från norr till söder.

Projektet Berättelser som förändrar genomfördes under 2017 och lyfte fram berättandet i skönlitteratur, biografier och serier. Projektet möjliggjordes med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse och i samarbete med Svenska barnboksinstitutet och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Projektledare var Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård och huvudpedagog var Ann Boglind, universitetslektor i svenskämnets didaktik vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Tio boktitlar valdes av Ann Boglind, bland annat i kontakt med en referensgrupp av skolungdomar från olika delar av landet och med David Lagercrantz. Läsrörelsen skänkte en klassuppsättning av valfri bok till varje skola som, via Läsrörelsen, också köpte en till tre klassuppsättningar. Boken lästes i helklass och diskuterades elever emellan, minst 30 000 elever från hela landet deltog i projektet.

Varje skola hade två kontaktpersoner, en svensklärare och en skol- eller folkbibliotekarie, vars uppdrag var att ha kontakt med Läsrörelsen och hålla kollegor uppdaterade. Kontaktpersonerna deltog tillsammans med sina kollegor på Läsrörelsens två halvdagskonferenser som anordnades på åtta olika orter i Sverige. I Malmö, Göteborg, Kalmar och Stockholm på vårterminen samt på höstterminen i Skellefteå, Östersund, Falun och Stockholm igen på grund av det stora upptagningsområdet. Till konferenserna inbjöds också skolledare och politiker att delta.

Olle Nordberg, fil dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och läsforskare med speciell inriktning på tonårsläsare och litteraturdidaktik, har följt och utvärderat projektet. Han menar att projektets plan – att hjälpa elever och svensklärare att genom läsningen av skönlitteratur förstå andra och sig själva bättre – har fungerat.

– Projektet har utan tvekan haft avgörande betydelse på skolnivå, på organisationsnivå, på samverkansnivå, inom klasser och grupper, för litteraturundervisningen i stort och för enskilda lärare och bibliotekarier. Allra störst betydelse har det dock haft för eleverna, skriver Olle Nordberg.

– Elevernas starka upplevelser av litteraturen i sig själv är det allra mest övertygande argumentet för ett fortsatt arbete med läsning av hela böcker i helklass, med kontinuerliga samtal och bearbetning av innehållet.

Utvärderingen presenterades av Olle Nordberg den 16 april 2018 på den avslutande konferensen på Essinge konferenscenter. Andra medverkande var huvudpedagog Ann Boglind, skolbibliotekarie Elisabet Niskakari tillsammans med eleven Salam Muhialdeen, de fem svenska författare vars böcker ingått i projektet: David Lagercrantz, Katarina Kieri, Cilla Naumann, Johan Unenge och Jessica Schiefauer. Undervisningsrådet vid Skolinspektionen Kjell Ahlgren, författaren Mats Wahl tillsammans med elever från Uppsala som 2017 vann tävlingen Läs Högt samt Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet, Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund och Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård. Moderator var journalisten Gunilla Kindstrand.

Klicka här för att ta del av projektets utvärdering.

Här kan du lyssna på inspelningen av konferensen:

Inledning – Läsrörelsens ordförande och projektledare Elisabet Reslegård inleder konferensen tillsammans med moderator Gunilla Kindstrand.

Ann Boglind – Gemensam läsning av skönlitteratur

Jessica Schiefauer – När hundarna kommer

Kjell Ahlgren – Om skolbibliotek

Elisabet Niskakari och Salam Muhialdeen – Läsning för alla

Mats Wahl och eleverna Ida Hammarling, Axel Almlöf och Molly Blom från Tunabergsskolan – Läs högt

Katarina Kieri – Mellan dig och dig

Olle Nordberg  – Vad hände i de 200 skolorna?

Cilla Naumann – Kulor i hjärtat

David Lagercrantz – Jag är Zlatan Ibrahimović

Gunilla Kindstrand i samtal med Johanna Jaara ÅstrandÅsa FahlénAnn Boglind och Olle Nordberg – Kan berättelser förändra?

Johan Unenge – Mitt extra liv