Två filmer om HÖGLÄSNING

Journalisten Gunilla Kindstrand gör två intervjuer om högläsning. Den första med författaren och f d advokaten Jens Lapidus om hur han läser för sina barn, och hur hans föräldrar läste för honom. Den andra med Molly Blom som 2017 var med och vann LÄS HÖGT i Uppsala.

Pressmeddelande 2020-10-14 Lansering i samband med bokmässan i Frankfurt: Svenska författarsamtal från Bokmässan Play textas på fem språk och sprids internationellt

Bokmässan, Kulturrådet och Svenska institutet presenterar idag ett nytt samarbete för att sprida samtal om svensk litteratur i världen. Ett urval av femton författarsamtal från Bokmässan Play tillgängliggörs på ytterligare fem språk – engelska, spanska, franska, tyska och arabiska – på Bokmässans internationella webbplats www.goteborg-bookfair.com. Samtalen kommer att spridas genom Kulturrådet, Svenska institutet och flera svenska ambassader.

Samarbetet mellan Läsrörelsen och McDonald’s har avslutats

Vid den här tiden brukar medierna informeras om vilka böcker som ingår i Bok Happy Meal. Så blir det inte i år. Samarbetet som inleddes mellan Läsrörelsen och McDonald’s, med böcker på alla restauranger i januari/februari 2001, är avslutat. Sedan starten blev det 127 titlar av 114 olika upphovspersoner i en total upplaga på 22,9 miljoner barn- och bilderböcker, varav 6,9 miljoner böcker i de övriga nordiska länderna. Titlar som valdes av Marianne von Baumgarten-Lindberg, som sitter i Läsrörelsens styrelse.

Vad har Läsrörelsen gjort under 20 år?

En hel del insåg vi när vi började sammanfatta projekt, friska upp minnen och gräva i arkiv.

Läsrörelsen invigdes på Bokmässan i Göteborg mitt under paradigmskiftet år 2000. De ”enkla” jobben var på väg bort. Datoriseringen gjorde att man behövde kunna läsa på vilket jobb man än hade. Samtidigt som oroande siffror om föräldrars minskade läsande för sina barn publicerades.

Läsrörelsen har sedan starten framförallt drivit läsfrämjande projekt tillsammans med barn och ungdomar från 0-19 år. Med hjälp av bra pedagoger, framstående experter, spännande föreläsare, kunniga samarbetspartners, författare, bildskapare och andra kreatörer har barns läslust väckts och ungdomar fått läsupplevelser de aldrig glömmer. Alltid under Läsrörelsens motto: Ge dina barn ett språk. Och alltid med Elisabet Reslegård som projektledare.

I skriften Våra tjugo första läsår förstår man vad tre telefonsamtal under en halvtimme faktiskt kan leda till.

EXTRAINSATT: Invigningsseminarium på Bokmässan 2020

Sveriges partiledare möts i samtal om läsning av plikt och av lust

Bokmässan och Läsrörelsen har bjudit in partiledarna för Sveriges åtta riksdagspartier att medverka i ett digitalt seminarium om läsning under Bokmässan 2020. Samtalet ”Vad läser ni – av plikt och lust?” leds av Bengt Westerberg, Läsrörelsens förste ordförande och tidigare partiledare, och direktsänds från Riksdagsbiblioteket torsdagen den 24 september kl. 14.30-15.15. Ett motsvarande seminarium ägde rum på Bokmässan år 2000, i samband med att Läsrörelsen drog igång sin landsomfattande kampanj.

Årets medverkande: Annie Lööf (C), Ebba Busch (KD), Nyamko Sabuni (L), Ulf Kristersson (M), Per Bolund (MP), Mikael Damberg (S), Jimmie Åkesson (SD) och Jonas Sjöstedt (V).

Seminarier i temat LÄS! LÄS! LÄS! på Bokmässan

Profilseminarierna i temat LÄS! LÄS! LÄS! direktsänds digitalt och finns på bokmassan.se

Med rubrikerna: ÄR LÄSKUNNIGHETEN HOTAD? GE DINA BARN ETT SPRÅK, BILDBERÄTTANDE & KONSTEN ATT LÄSA BILDER, LÄSNING OCH BILDNING, LÄSA TILLSAMMANS, SELMA LAGERLÖF – TIDLÖST AKTUELL, HÖGLÄSNING I ALLA ÅLDRAR, LÄSNING PÅ OLIKA ARENOR

Författare, pedagoger, forskare och konstnärer medverkar. Satsningen stöds av bland andra Natur & Kultur, Svenska Akademien, Kulturrådet och Lärarstiftelsen.