Vad har Läsrörelsen gjort under 20 år?

En hel del insåg vi när vi började sammanfatta projekt, friska upp minnen och gräva i arkiv.

Läsrörelsen invigdes på Bokmässan i Göteborg mitt under paradigmskiftet år 2000. De ”enkla” jobben var på väg bort. Datoriseringen gjorde att man behövde kunna läsa på vilket jobb man än hade. Samtidigt som oroande siffror om föräldrars minskade läsande för sina barn publicerades.

Läsrörelsen har sedan starten framförallt drivit läsfrämjande projekt tillsammans med barn och ungdomar från 0-19 år. Med hjälp av bra pedagoger, framstående experter, spännande föreläsare, kunniga samarbetspartners, författare, bildskapare och andra kreatörer har barns läslust väckts och ungdomar fått läsupplevelser de aldrig glömmer. Alltid under Läsrörelsens motto: Ge dina barn ett språk. Och alltid med Elisabet Reslegård som projektledare.

I skriften Våra tjugo första läsår förstår man vad tre telefonsamtal under en halvtimme faktiskt kan leda till.