Aktuellt

Vid den här tiden brukar medierna informeras om vilka böcker som ingår i Bok Happy Meal. Så blir det inte i år. Samarbetet som inleddes mellan Läsrörelsen och McDonald’s, med böcker på alla restauranger i januari/februari 2001, är avslutat. Sedan starten blev det 127 titlar av 114 olika upphovspersoner i en total upplaga på 22,9 miljoner barn- och bilderböcker, varav 6,9 miljoner böcker i de övriga nordiska länderna. Titlar som valdes av Marianne von Baumgarten-Lindberg, som sitter i Läsrörelsens styrelse.

Bok Happy Meal var ett samarbete mellan Föreningen Läsrörelsen och McDonald’s för att stimulera föräldrars läsning av bilderböcker och högläsning för sina barn. Det började diskuteras hösten 1998 och resulterade i ett 20-årigt samarbete, helt i linje med Läsrörelsens motto ”Ge dina barn ett språk”. Den första boken var ABC av Lennart Hellsing och Poul Ströyer. Den sista boken var den specialskrivna klimatboken Heja jorden! av Jörn Spolander och Stina Wirsén.

De böcker som nu distribueras på McDonald’s restauranger sker inte i samarbete med Läsrörelsen, utan är framtagna av McDonald’s internationellt.

Läsrörelsen tackar för de gångna årens samarbete med McDonald’s i Sverige och med McDonald’s i de övriga nordiska länderna och ser nu fram emot lässatsningar med andra samarbetspartners och på olika arenor. Det är viktigare än någonsin med tanke på de rapporter som kommit om ungas minskade läsning och att 30 procent av småbarnsföräldrarna inte läser för sina barn. Detta förde Läsrörelsen fram i temat LÄS! LÄS! LÄS! på årets digitala Bokmässa och gör det igen på Bokmässan 2021.

För mer information
Elisabet Reslegård
ordförande/projektledare
Läsrörelsen
reslegard@yahoo.se
070-625 81 74

Vi länkar till den skrift som precis har tagits fram om Läsrörelsens första 20 år, 2000-2020, där alla titlar som ingått i Bok Happy Meal finns med. Och historien om samarbetet mellan Läsrörelsen och McDonald’s.


SE PRESSMEDDELANDE (pdf)