Samarbetet mellan Läsrörelsen och McDonald’s har avslutats

Vid den här tiden brukar medierna informeras om vilka böcker som ingår i Bok Happy Meal. Så blir det inte i år. Samarbetet som inleddes mellan Läsrörelsen och McDonald’s, med böcker på alla restauranger i januari/februari 2001, är avslutat. Sedan starten blev det 127 titlar av 114 olika upphovspersoner i en total upplaga på 22,9 miljoner barn- och bilderböcker, varav 6,9 miljoner böcker i de övriga nordiska länderna. Titlar som valdes av Marianne von Baumgarten-Lindberg, som sitter i Läsrörelsens styrelse.