Två filmer om HÖGLÄSNING

Journalisten Gunilla Kindstrand gör två intervjuer om högläsning. Den första med författaren och f d advokaten Jens Lapidus om hur han läser för sina barn, och hur hans föräldrar läste för honom. Den andra med Molly Blom som 2017 var med och vann LÄS HÖGT i Uppsala.

Pressmeddelande 2020-10-14 Lansering i samband med bokmässan i Frankfurt: Svenska författarsamtal från Bokmässan Play textas på fem språk och sprids internationellt

Bokmässan, Kulturrådet och Svenska institutet presenterar idag ett nytt samarbete för att sprida samtal om svensk litteratur i världen. Ett urval av femton författarsamtal från Bokmässan Play tillgängliggörs på ytterligare fem språk – engelska, spanska, franska, tyska och arabiska – på Bokmässans internationella webbplats www.goteborg-bookfair.com. Samtalen kommer att spridas genom Kulturrådet, Svenska institutet och flera svenska ambassader.

Samarbetet mellan Läsrörelsen och McDonald’s har avslutats

Vid den här tiden brukar medierna informeras om vilka böcker som ingår i Bok Happy Meal. Så blir det inte i år. Samarbetet som inleddes mellan Läsrörelsen och McDonald’s, med böcker på alla restauranger i januari/februari 2001, är avslutat. Sedan starten blev det 127 titlar av 114 olika upphovspersoner i en total upplaga på 22,9 miljoner barn- och bilderböcker, varav 6,9 miljoner böcker i de övriga nordiska länderna. Titlar som valdes av Marianne von Baumgarten-Lindberg, som sitter i Läsrörelsens styrelse.