Pressmeddelande 2022-09-08

Den ideella Föreningen Läsrörelsen är den samlande kraften i Sverige för Read Hour Sverige, under FN:s läskunnighetsdag den 8 september. En symbolisk timme kl. 19-20 (likt Earth Hour) med lustläsningen i centrum som genomförs med stöd av Lärarstiftelsen, Svenska Akademien och Microsoft. Skolverket har uppmuntrat skolorna att arrangera en festdag för läsning den 8 september. 162 Läsande förebilder har anslutit sig, bland andra partiledare och språkrör från samtliga riksdagspartier. Men läsande förebild nr. 1 är Sepenta Sarhadi, 9 år, och storläsare av rang som inspirerar och läser för andra barn. Gå in på hemsidan och frossa i lästips.

Pressmeddelande 2022-09-01

Den ideella Föreningen Läsrörelsen är den samlande kraften för Read Hour Sverige, under FN:s läskunnighetsdag den 8 september. En symbolisk timme kl. 19-20 (likt Earth Hour) med lustläsningen i centrum. Nu uppmuntrar Skolverket skolorna att arrangera en festdag för läsning den 8 september. Allt fler Läsande förebilder ansluter sig, bland andra partiledarna och språkrören från samtliga riksdagspartier. Arbetet genomförs med stöd av Lärarstiftelsen, Svenska Akademien och Microsoft. Inför och under den 8 september kommer mycket att synas på sociala medier med #ReadHourSverige och #ReadHour.

Pressmeddelande 2022-08-22

Den 8 september kl. 19-20 infaller Read Hour där målet är att hela Sverige ger boken och läsningen den uppmärksamhet det förtjänar. En symbolisk timme, under FN:s läskunnighetsdag, för att öka läslusten och understryka vikten av läsförståelse. Läskunnighet är en avgörande drivkraft för utveckling och grunden för allt lärande och tränas bäst genom att läsa det man är intresserad av.

Read Hour 8 september kl 19

Läsrörelsen kommer att vara den samlade kraften i Sverige för READ HOUR, ett finskt initiativ som startades av Barn- och ungdomsstiftelsen 2019 med en stor läskunnighetskampanj och varje år kulminerar på FN:s läskunnighetsdag den 8 september med en timme gemensam läsning mellan kl. 19 och 20 lokal tid.