Sveriges partiledare möts i samtal om läsning av plikt och av lust

Bokmässan och Läsrörelsen har bjudit in partiledarna för Sveriges åtta riksdagspartier att medverka i ett digitalt seminarium om läsning under Bokmässan 2020. Samtalet ”Vad läser ni – av plikt och lust?” leds av Bengt Westerberg, Läsrörelsens förste ordförande och tidigare partiledare, och direktsänds från Riksdagsbiblioteket torsdagen den 24 september kl. 14.30-15.15. Ett motsvarande seminarium ägde rum på Bokmässan år 2000, i samband med att Läsrörelsen drog igång sin landsomfattande kampanj.

  • Att Sveriges främsta politiska ledare möts för att tala om böckernas och litteraturens betydelse kan också inspirera andra människor till läsning. Mötet visar även hur viktig en bokmässa är för att samtalet om litteratur, böcker och läsning förs och tar plats. Läsningen och språket är avgörande för vår demokrati och jag är tacksam för samarbetet med Läsrörelsen och föreningens läsfrämjande insatser, säger Frida Edman, ansvarig för Bokmässan i Göteborg.
  • Att partiledarna väljer att avsätta sin dyrbara tid för att berätta om vad läsandet betyder för dem känns fantastiskt, säger Elisabet Reslegård, Läsrörelsens ordförande.

När Läsrörelsen startade på Bok & Bibliotek år 2000 samlades de dåvarande partiledarna* under rubriken ”Vad läser partiledarna?” Nu samlas partiledarna återigen för ett samtal om litteratur och läsning. Årets medverkande är Annie Lööf (C), Ebba Busch (KD), Nyamko Sabuni (L), Ulf Kristersson (M), Per Bolund (MP), Mikael Damberg (S), Jimmie Åkesson (SD) och Jonas Sjöstedt (V). Samtalet leds av Bengt Westerberg, Läsrörelsens förste ordförande och tidigare partiledare, som även modererade det motsvarande samtalet för 20 år sedan.

Partiledarseminariet om läsning av plikt och lust blir ett officiellt invigningsseminarium till Bokmässan 2020, som i år arrangeras i digitalt format. Det direktsänds från Riksdagsbiblioteket och visas på Bokmässan Play kl 14.30-15.15, torsdagen den 24 september, i spåret Extrainsatt. Seminariet ingår i årets temasatsning LÄS! LÄS! LÄS! som består av nio seminarier arrangerade av tjugoårsjubilerande Läsrörelsen med samarbetspartner. Temasatsningen lyfter fram språket och läsningen som grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Lusten till läsandet står i centrum och ger plats för alla former av läsning: med ögon, öron och fingrar. Under torsdag till söndag utforskas allt från berättandet i text, bild och muntlig form, till läskunnighet, bokcirklar och högläsning för barn och äldre.

Alla program på Bokmässan Play är i år gratis för tittarna och direktsänds på bokmassan.se. Där kan tittarna ta del av alla programpunkter digitalt under mässdagarna. Sändningarna går också att titta på i efterhand.

Fotnot:

*År 2000 medverkade Lennart Daléus (c), Lars Leijonborg (fp), Alf Svensson (kd), Bo Lundgren (m), Lotta Nilsson Hedström (språkrör mp), Göran Persson (s) och Gudrun Schyman (v).

Om Föreningen Läsrörelsen

Den ideella föreningen Läsrörelsens första landsomfattande kampanj startade år 2000 och tog som motto ”Ge dina barn ett språk”. Bakgrunden var den kraftiga minskningen av småbarnsföräldrars läsning för sina barn. En annan bakgrund var den OECD-undersökning som visade att 25 procent av

alla vuxna svenskar hade en bristande läs- och skrivförmåga. Läsrörelsen är också en vidareutveckling av den landsomfattande Dyslexikampanjen i slutet av 90-talet. www.lasrorelsen.nu

Om Bokmässan 2020

För första gången på trettiofem år kan Bokmässan inte arrangeras i fysisk form. Bokmässan 2020 sänds istället i digitalt format på Bokmässan Play den 24-27 september. Årets Bokmässa består av 140 studiosamtal som är gratis för tittarna och nås via bokmassan.se. Programmet sänds även i samarbete med flera mediehus. Samtalen direktsänds och spelas in utan närvaro av publik från flera olika studios, bland annat på Svenska Mässan i Göteborg, på Fotografiska i Stockholm, i Malmö och i New York. Syftet är att låta det viktiga samtalet fortgå och ge utrymme åt den aktuella litteraturen även ett år som detta. Totalt medverkar ca 440 författare, forskare, journalister och sakkunniga i programmet, som dessutom förstärks med digitala samtal producerade av ett flertal välkända externa arrangörer som brukar delta med omfattande program på Bokmässan. Årets teman är LÄS! LÄS! LÄS! och Digital kultur.

Bilaga:

Seminarier på Bokmässan 2020 inom temat LÄS! LÄS! LÄS!

Partiledarnas läslista

För mer information, kontakta: Charlotta Parkås, presskontakt, 0736-60 69 61, chp@bokmassan.se

Läs mer på www.bokmassan.se

SE PRESSMEDDELANDE (pdf)