7 filmer om bildskapande

Carl Johan De Geer: Bortom begreppen bra och dåligt
Stina Wirsén: Hur bildsätter man en idé?
Jan Apel: Den första avbildande konsten – den moderna människans ankomst
Johan Unenge: Serier – bubblor som berättar
Elin Ivre: Den svarta folkdräkten
Paul Hansen: Vad visar bilden?
Kalle Boman: Film som propaganda

Två filmer om HÖGLÄSNING

Journalisten Gunilla Kindstrand gör två intervjuer om högläsning. Den första med författaren och f d advokaten Jens Lapidus om hur han läser för sina barn, och hur hans föräldrar läste för honom. Den andra med Molly Blom som 2017 var med och vann LÄS HÖGT i Uppsala.

Pressmeddelande 2020-10-14 Lansering i samband med bokmässan i Frankfurt: Svenska författarsamtal från Bokmässan Play textas på fem språk och sprids internationellt

Bokmässan, Kulturrådet och Svenska institutet presenterar idag ett nytt samarbete för att sprida samtal om svensk litteratur i världen. Ett urval av femton författarsamtal från Bokmässan Play tillgängliggörs på ytterligare fem språk – engelska, spanska, franska, tyska och arabiska – på Bokmässans internationella webbplats www.goteborg-bookfair.com. Samtalen kommer att spridas genom Kulturrådet, Svenska institutet och flera svenska ambassader.