SEMINARIER INOM TEMAT LÄS! LÄS! LÄS!

Alla temats profilseminarier genomförs i direktsändning från Stockholm och finns på bokmassan.se


ÄR LÄSKUNNIGHETEN HOTAD? TO 24/9 KL. 09.00 – 09.30                    

Läsinlärning med ljudmetoden eller med ordbildmetoden eller på annat sätt? Vilka blir resultaten? Och hur upprätthålls läskunnigheten?

Medverkande: Mats Myrberg, professor em i specialpedagogik Stockholms universitet, Ulf Fredriksson, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Christina Hellman, universitetslektor em Institutionen för lingvistik Stockholms universitet och ordförande för Svenska Dyslexiföreningen och Louise Wramner, pedagog som var knuten till Livstycket i Tensta.

Programledare: Matilda Westerman, kommunikatör.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Stockholms universitet.


GE DINA BARN ETT SPRÅK TO 24/9 KL. 10.30 – 11.00

Kunskaperna i läsning och i läsförståelse har gått upp, men klyftorna ökar.  Och skolbarn i andra och tredje generationen av nya svenskar i segregerade områden visar bristfälliga kunskaper både i svenska och i föräldrarnas språk. Vad krävs?

Medverkande: Anne-Marie Körling, lärare och tidigare läsambassadör, Elisabet Niskakari, skolbibliotekarie Rosengårdsskolan, Lotta Nylander, journalist, och Elisabet Reslegård, Läsrörelsens ordförande.

Programledare: Gunilla Kindstrand, journalist.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Kulturrådet och Malmö universitet.


BILDBERÄTTANDE & KONSTEN ATT LÄSA BILDER TO 24/9 KL 12.30 – 13.00

Ett landsomfattande projekt om bild summeras – en kritisk fråga för demokratin. Konferenser har anordnats med museer och konsthallar, kulturskolor har satsat.

Medverkande: Gunnar Bjursell, professor em, koordinator för Kultur och Hjärna vid KI, Tarja Karlsson Häikiö, professor i visuell och materiell kultur vid HDK, Kalle Boman, filmproducent och f d professor i filmisk gestaltning i Göteborg, Stina Wirsén, bl a tidningstecknare och illustratör, och Håkan Sandh, f d chef Kulturskolerådet.

Programledare: Gunilla Kindstrand, journalist.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Postkodstiftelsen, Forum för levande historia och Sveriges Skolledarförbund.


VAD LÄSER NI – AV PLIKT OCH AV LUST? TO 24/9 KL. 14.30 – 15.15 (45 minuter)

När Läsrörelsen startade på Bok & Bibliotek år 2000 samlades partiledarna under rubriken ”Vad läser partiledarna?”. Nu samlas partiledarna återigen för ett samtal om litteratur och läsning.

Årets medverkande: Annie Lööf (C), Ebba Busch (KD), Nyamko Sabuni (L), Ulf Kristersson (M), Per Bolund (MP), Mikael Damberg (S), Jimmie Åkesson (SD) och Jonas Sjöstedt (V).

Programledare: Bengt Westerberg, Läsrörelsens förste ordförande och tidigare partiledare.

Arr: Läsrörelsen och Bokmässan.


LÄSNING OCH BILDNING FR 25/9 KL. 10.00 – 10.30               

Skönlitteratur kan ge en fördjupad inblick i andra människors livsvillkor och skapa empati, något som är särskilt viktigt för människor med mycket makt och inflytande. Hur ser lärare och näringsliv på detta?

Medverkande: Björn Ranelid, författare och lärare, Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm, Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet och Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

Programledare: Matilda Westerman, kommunikatör och tidigare stabschef hos dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Albert Bonniers Förlag, Handelshögskolan i Stockholm, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.


LÄSA TILLSAMMANS FR 25/9 KL. 11.30 – 12.00                   

Läsecirklar i 200 högstadie- och gymnasieskolor från Ystad till Kiruna, närläsning av bilderböcker med barn i åldern 1-3 år, bokcirklar som undrar ”läser vi samma bok?” och cirklar i nya former. Vad händer?

Medverkande: Ann Boglind, universitetslektor i svenskämnets didaktik Göteborgs universitet, Bo Andér, sammankallande i en läsecirkel med start på 80-talet, Suad Ali, författare ochstatsvetare som driver en egen bokcirkel och Ami Öhman, förskollärare, biträdande rektor och musikproducent.

Programledare: Mats Almegård, journalist.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Norstedts.


SELMA LAGERLÖF – TIDLÖST AKTUELL LÖ 26/9 KL. 16.15 – 16.45       

Den första kvinnan som fick Nobelpriset i litteratur, den första kvinnan i Svenska Akademien, lärare och författare till läroboken Nils Holgerssons underbara resa, på uppdrag av Sveriges folkskollärare. En av Sveriges mest kända författare i världen.

Medverkande: Författarna Anna Nordlund och Anna-Karin Palm, Mats Malm, ständig sekreterare Svenska Akademien och föreståndare Litteraturbanken och Eva-Lis Sirén, Lärarstiften.

Programledare: Gunilla Kindstrand, journalist.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Svenska Akademien, Litteraturbanken, Lärarstiftelsen och Mårbackastiftelsen.


HÖGLÄSNING I ALLA ÅLDRAR SÖ 27/9 KL. 13.45 – 14.15

Läsrörelsen startade år 2000, mycket för att allt färre småbarnsföräldrar läste för sina barn. 50 000 ord krävs för att förstå en dagstidning. Utan att läsa eller höra texter har en 17-åring ett ordförråd på 17 000 ord. Lusten att lyssna till böcker och läsa för varandra växer.

Medverkande: Jens Lapidus, fd advokat, författare och högläsande förälder, Agneta Edwards, litteraturpedagog, Stefan Eurenius, läsledare Shared Reading, och Angela Kovacs, skådespelare.

Programledare: Johan Unenge, författare och tidigare Läsambassadör.

Arr: Läsrörelsen och Nätverket LÄSLOV/LÄS! LÄS! LÄS! i samarbete med Bonnier Audio, Bonnier Carlsen och Kulturrådet.


LÄSNING PÅ OLIKA ARENOR SÖ 27/9 KL. 16.15 – 16.45              

Läsrörelsen arbetade på en ny arena när 22,9 miljoner barn- och bilderböcker – valda av Marianne von Baumgarten-Lindberg – ingick i Bok Happy Meal. Pressbyrån har erbjudit tjuvläsning. Göteborg driver projektet ”Staden där vi läser för våra barn – en mobilisering för jämlikhet …” Och 75-åriga Pippi dyker upp i musikal på Cirkus i Stockholm.

Medverkande: My Blomgren, producent för ”Pippi på cirkus”, Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen, Lennart Schultz, kommunikationschef Pressbyrån och Malin Omland, processledare Göteborgs Stad.

Programledare: Pekka Heino, journalist.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Rabén & Sjögren, Cirkus Cirkör, Pressbyrån/Reitan Convenience Sweden, Egmont Publishing och Göteborgs Stad.


LADDA NER PROGRAM (pdf)