Bok Happy Meal

Hösten 1998 inledde Föreningen Läsrörelsen, Svenska McDonald’s och Munkedals pappersbruk diskussioner om hur vi gemensamt skulle stimulera barns läsande. Detta resulterade drygt två år senare i att 1,2 miljoner barn- och bilderböcker ingick i Happy Meal på McDonald’s alla restauranger under fyra veckor i januari och februari 2001. En av böckerna var Lennart Hellsings och Poul Ströyers ABC. Denna insats för att öka barns läsande var en i den långa raden av läsfrämjande aktiviteter som ingick i Läsrörelsen vid starten 2000/2001.

Detta följdes av ytterligare två kampanjperioder med vardera en miljon CD ROM-spel kring lärande och lek för barn under 2002 och 2003.

Sedan 2004 har barn- och bilderböcker funnits i Happy Meal under en månad varje höst. 2010 utvidgades satsningen till hela Norden. I årets Bok Happy Meal ingår 1,4 miljoner böcker som – tack vare alla författare, illustratörer, översättare och bokförlag – når barn i Sverige, Norge och Finland under fyra veckor.

Böckerna har under alla år valts av barnboksexperten Marianne von Baumgarten-Lindberg som sitter i Läsrörelsens styrelse. Projektledare från Läsrörelsen är sedan starten föreningens tidigare kampanjledare, nu ordförande Elisabet Reslegård.

2003 vann Läsrörelsen och McDonald’s Kultur & Näringslivs pris för ”Bästa samarbete Kultur och Näringsliv 2003”.

Kommentarer inaktiverade.