Bok Happy Meal

Hösten 1998 inledde Föreningen Läsrörelsen, Svenska McDonald’s och Munkedals pappersbruk diskussioner om hur vi gemensamt skulle stimulera barns läsande. Detta resulterade drygt två år senare i att 1,2 miljoner barn- och bilderböcker ingick i Happy Meal på McDonald’s alla restauranger under fyra veckor i januari och februari 2001. En av böckerna var Lennart Hellsings och Poul Ströyers ABC. Denna insats för att öka barns läsande var en i den långa raden av läsfrämjande aktiviteter som ingick i Läsrörelsen vid starten 2000/2001.

Detta följdes av ytterligare två kampanjperioder med vardera en miljon CD ROM-spel kring lärande och lek för barn under 2002 och 2003.

Sedan 2004 har bra barn- och bilderböcker funnits i Happy Meal under en månad varje höst. 2010 utvidgades satsningen till hela Norden. I årets Bok Happy Meal ingår 2,1 miljoner böcker som – tack vare alla författare, illustratörer, översättare och bokförlag – når barn över hela Norden under fem veckor. Böckerna är av författare och illustratörer från Sverige, Danmark, Finland och Norge och är översatta till respektive lands språk. Totalt är det tio titlar i 40 olika versioner.

Böckerna har under alla år valts av barnboksexperten Marianne von Baumgarten-Lindberg som sitter i Läsrörelsens styrelse. Projektledare från Läsrörelsen är sedan starten föreningens tidigare kampanjledare, nu ordförande Elisabet Reslegård.

2003 vann Läsrörelsen och McDonald’s Kultur & Näringslivs pris för ”Bästa samarbete Kultur och Näringsliv 2003”.

Kommentarer inaktiverade.