Berättelser som förändrar

Läsrörelsen inleder under 2016 ett samarbete med författaren David Lagercrantz som donerar ett ansenligt bidrag för en lässatsning i 100 högstadieskolor och 100 gymnasieskolor, från norr till söder. Projektet kallat Berättelser som förändrar ska lyfta fram berättandet i skönlitteratur och biografier, memoarer och serier.

Moln_proj

David Lagercrantz blev en av landets främste läsfrämjare med utgivning av boken Jag är Zlatan Ibrahimović, vilket han beskrivit som det finaste som hänt i hans yrkesliv. Han har sedan dess varit i djupt engagerat frågan hur vi ska få en ny generation och nya målgrupper att läsa och ta del av berättelser som förmår gripa tag och förändra. Vi menar att i en omvälvande tid då vår medmänsklighet sätts på prov, kan en stark berättelse göra skillnad. Det är vår övertygelse.

En annan viktig person är projektets huvudpedagog Ann Boglind universitetslektor/lärarutbildare i svenskämnets didaktik vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Hon är i grunden svensklärare och var under många år ordförande i Svensklärarföreningen. Vi tror oss också veta att inget liknande projekt har genomförts i Sverige bland elever i högstadie- och
gymnasieskolor.

Läsrörelsen har byggt upp en bred erfarenhetsbank som vi kommer att utgå ifrån i arbetet med
Berättelser som förändrar.

 

Ansökningsblanketten hittar ni här.

 

 

Läs mer…

Projektinformation
Inspirationsskrift
Pressmeddelanden