Styrelsen

Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare Läsrörelsen

Johan Furenborn, programrektor och sekreterare Läsrörelsen

Lena Andersson, tidigare förlagschef

Susanna Ekström, litteraturpedagog och tidigare universitetsadjunkt

Saga Hansén, doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap

Elisabet Niskakari, skolbibliotekarie

Johan Unenge, författare och tecknare

——

Siv Hågård, bibliotekarie, adjungerad

Gunilla Sandin, bibliotekschef, adjungerad

Barbro von Schoenberg, redaktör, adjungerad

Peter Alsbjer, regionbibliotekarie, adjungerad

Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör, adjungerad

——

Bengt Westerberg, hedersordförande

——

Ursprunglig idégivare till Läsrörelsen var Kerstin Lööv, dåvarande redaktör för tidningen Skolledaren

——

Sedan starten 2000 har Läsrörelsen haft 359 samarbetspartners.