Styrelsen

Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare Läsrörelsen

Johan Furenborn, programrektor och sekreterare Läsrörelsen

Susanna Ekström, universitetsadjunkt, litteraturpedagog

Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör

Johan Unenge, författare och tecknare

Stina Wirsén, illustratör och författare

——

Siv Hågård, bibliotekarie, adjungerad

Gunilla Sandin, bibliotekschef, adjungerad

Barbro von Schoenberg, redaktör, adjungerad

Peter Alsbjer, regionbibliotekarie, adjungerad

——

Bengt Westerberg, hedersordförande

——

Ursprunglig idégivare till Läsrörelsen var Kerstin Lööv, dåvarande redaktör för tidningen Skolledaren

——

Sedan starten 2000 har Läsrörelsen haft 330 samarbetspartners.