Läsrådet

Ombildades 2011 och träffas någon gång per år för att belysa centrala frågor för Läsrörelsen.

Det består av:

Jonas Anderson, konsult, Senior Adviser Göteborgs stad

Lena Andersson, författare

Bengt Berg, författare

Stina Berge, artist, korsordsmakare

Mats Berggren, författare, aktiv i Läs för mig pappa

Ann Boglind, universitetslektor/lärarutbildare. Tidigare ordförande för Svensklärarföreningen

Olof Buckard, satiriker, kulturjournalist, predikant

Anna Cokorilo, konsult i kulturfrågor

Lena Kjersén-Edman, bibliotekarie, litteraturvetare

Börje Ehrstrand, tidigare rektor Rinkebyskolan

Solweig Eklund, konsult, tidigare ordförande i Lärarstiftelsen

Ann Catrine Eriksson, bibliotekskonsulent Länsbibliotek Sörmland

Rolf Eriksson, konsult i kommunikation

Ingemar Fasth, litteraturchef Kulturhuset Stadsteatern

Pia Forsgren, teaterchef, konstnärlig ledare Judiska Teatern

Ulla Föhrer, leg. logoped, MD h. c

Madeleine Grive, chefredaktör tidskriften 10TAL

AnnBritt Grünewald, skribent

Christel Göransson, förstelärare och lågstadielärare på Valhallaskolan i Oskarström

Tuomo Haapala, kompositör, musiker, regissör

Stig Hansén, författare och journalist

Christer Hermansson, kulturchef Strängnäs kommun

Ulrika Holmgaard, chef för Film- och Liveavdelningen på Folkets Hus och Parker

Leif Holmgren, lärare i idrottskunskap, historia, samhällskunskap och religionskunskap på Bosön Idrottsfolkhögskola

Siv Hågård, bibliotekarie

Marianne Högmark, kulturpolitiskt ansvarig ABF-Förbundet

Anders Johnsson, skriftställare

Ulrika Kindvall Wåreus, Marketing Manager, projektledare Svenska McDonald’s

Ingrid Källström, handläggare/bibliotekarie Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

David Lagercrantz, författare och journalist

Caroline Liberg, professor i Utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser Uppsala universitet

Susin Lindblom, förbundsdirektör Dramatikerförbundet

Gunilla Lundgren, författare

Torbjörn Lundgren, författare

Behrang Miri, artist och journalist

Mats Myrberg, professor em. i specialpedagogik Stockholms universitet.

Janina Orlov, översättare

Björn Ranelid, författare

Inger Sandberg, författare

Gunilla Sandin, bibliotekschef Strömstad

Barbro von Schoenberg, redaktör

Babek Toloe Shagar, tidigare biträdande verksamhetsledare Tensta Community Center

Marianne Steinsaphir, redaktör Ordfront magasin

Dilsa Deminbag-Sten, författare, journalist, verksamhetsansvarig Berättarministeriet

Berit Svedberg, tidigare chef för Kommunikation och omvärld, Stockholms stad

Rosario Ali Taikon, verksamhetschef É Romani Glinda

Lillemor Torstensson, redaktör, informatör Svenska Barnboksinstitutet

Svante Törngren, copywriter och kommunikationsstrateg

René Vázquez Díaz, författare