Läsrådet

Ombildades 2011 och träffas någon gång per år för att belysa centrala frågor för Läsrörelsen.

Det består av:

Peter Alsbjer, tidigare regionbibliotekarie Örebro län

Jonas Anderson, konsult, Senior Advisor Göteborgs stad

Lena Andersson, författare

Bengt Berg, författare, tidigare riksdagsledamot (V)

Stina Berge, artist, korsordsmakare

Mats Berggren, författare, aktiv i Läs för mig pappa

Ann Boglind, universitetslektor/lärarutbildare. Tidigare ordförande för Svensklärarföreningen

Olof Buckard, satiriker, kulturjournalist, predikant

Anna Cokorilo, konsult i kulturfrågor

Lena Kjersén-Edman, bibliotekarie, litteraturvetare

Solweig Eklund, konsult, tidigare ordförande i Lärarstiftelsen

Rolf Eriksson, konsult i kommunikation

Ingemar Fasth, tidigare litteraturchef Kulturhuset Stadsteatern

Pia Forsgren, teaterregissör

Ulla Föhrer, leg. logoped, MD h. c

Madeleine Grive, chefredaktör tidskriften 10TAL

AnnBritt Grünewald, skribent

Tuomo Haapala, kompositör, musiker, regissör

Stig Hansen, författare och journalist

Christer Hermansson, kulturchef Strängnäs kommun

Ulrika Holmgaard, VD och grundare av Scenit Produktion

Siv Hågård, bibliotekarie

Marianne Högmark, nationell samordnare på ABF:s Förbundsexpedition

Anders Johnsson, skriftställare

Ulrika Kindvall Wåreus, tidigare Marketing Manager, projektledare Svenska McDonald’s

Ingrid Källström, tidigare handläggare/bibliotekarie Myndigheten för tillgängliga medier

David Lagercrantz, författare och journalist

Caroline Liberg, professor emerita i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser Uppsala universitet

Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör

Susin Lindblom, förbundsdirektör Dramatikerförbundet

Gunilla Lundgren, författare

Torbjörn Lundgren, författare

Behrang Miri, artist och journalist

Mats Myrberg, professor em. i specialpedagogik Stockholms universitet

Björn Ranelid, författare

Anneli Reinhammar, tidigare länsbibliotekarie Sörmland

Katarina Lycken Rüter, förstelärare, undervisningsteamledare, leg lärare i svenska och religionskunskap

Gunilla Sandin, tidigare bibliotekschef, tidigare programchef Bokmässan

Barbro von Schoenberg, redaktör

Babek Toloe Shagar, kurator LBS Kreativa Gymnasiet, tidigare biträdande verksamhetsledare Tensta Community Center

Marianne Steinsaphir, tidigare redaktör Ordfront Magasin

Dilsa Deminbag-Sten, författare, journalist, generalsekreterare Berättarministeriet

Berit Svedberg, tidigare chef för Kommunikation och omvärld, Stockholms stad

Rosario Ali Taikon, verksamhetschef É Romani Glinda

Lillemor Torstensson, tidigare redaktör, informatör Svenska barnboksinstitutet

Svante Törngren, copywriter och kommunikationsstrateg

René Vázquez Díaz, författare