Hedersordförande

Bengt Westerberg

Bengt Westerberg var ordförande för den landsomfattande Dyslexikampanjen i slutet på 1990-talet. Som ett utflöde av den initierade han tillsammans med Elisabet Reslegård den ideella föreningen Läsrörelsen som startade sin verksamhet år 2000 på Bok & Bibliotek. Bengt Westerberg var Läsrörelsens förste ordförande. Genom sitt engagemang och sitt stora kontaktnät i samhället var han ovärderlig när Läsrörelsens läskampanj drog i gång. Efter tre intensiva år lämnade Bengt ordförandeskapet och valdes på föreningsmötet i juni 2003 till hedersordförande.