Stipendier och priser

Ulf Stark-priset

Ulf Stark-priset på 10 000 kronor delades ut till Anna Hällgren under En dag till minne av Ulf Stark, som arrangeras av Svenska barnboksinstitutet den 24 april 2018 på ABF-huset i Stockholm med motiveringen:

Ulf Stark-priset ges till Anna Hällgren, i många år barnbibliotekarie i Skellefteå och Västernorrland, nu frilansande bibliotekarie och ständig läsinspiratör. Hon har själv beskrivit hur hon är uppvuxen på Lennart Hellsing, Astrid Lindgren, Barbro Lindgren och Roald Dahl. I tonåren mötte hon Ulf Starks författarskap, som hon sedan följt genom åren. Det har ständigt förvånat, fångat, berört och berikat henne. Om Anna Hällgren har sagts att hon genom sitt kreativa, lekfulla och inspirerande arbete med böcker får barn och ungdomar att växa. Under åren har hon uppmärksammats och fått priser, utmärkelser och olika uppdrag. Läsrörelsen tilldelar Anna Hällgren Ulf Stark-priset för att hon på ett fantastiskt sätt verkar i Ulf Starks anda.

I juryn ingick Elisabet Reslegård, Janina Orlov och Marianne von Baumgarten-Lindberg.

Till minne av Göran Hägg

För de gåvor som kom in till minne av Göran Hägg – 29 717 kronor – instiftade Läsrörelsen ett stipendium som går till en person som arbetar engagerat med läsfrämjande.

Stipendiet delades ut den 19 maj 2016 i samband med programmet ”Mellan hägg och syren – En hyllning till författaren Göran Hägg” och gick till Christel Göransson, förstelärare och lågstadielärare på Valhallaskolan i Oskarström med motiveringen:

För hennes undervisning i bokens och läsandets tjänst. Litteraturen har alltid stått i centrum för hennes undervisning oavsett ämne. En litteratur som vidgar elevernas inre och yttre världar. Eller som en röst sagt: ”Hon är den lärare som man som tonåring minns med glädje och i vuxen ålder inser har spelat en oerhört viktig roll för ens liv.”

Christel Göranssons tacktal (pdf)

I juryn ingick Elisabet Reslegård, Barbro Hägg, Ulf Stark, Barbro von Schoenberg och Stefan Hilding. 

Stipendiet delades, med stöd av Göran Häggs familj, ut även 2017 och var då på 25 000 kronor.

2017 års stipendium
Stipendiet delades ut på Bokmässans Gala i Göteborg den 29 september och gick till Ann Ohlsson, gymnasielärare i svenska vid Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm. Motiveringen löd:

Med enastående förmåga att berätta och lyssna ger Ann Ohlsson elever möjligheter att finna glädje i läsningen. Genom sin kunskap och sitt genuina intresse i språk- och litteraturundervisningen verkar hon helt i Göran Häggs folkbildande anda.

I juryn ingick Elisabet Reslegård, Barbro Hägg, Barbro von Schoenberg och Stefan Hilding

Karin Löfdahl 80 år

När Karin Löfdahl fyllde 80 år våren 2015 uppmanade hon sina vänner att i stället för gåvor skänka pengar till Läsrörelsen. För de 10 000 kronor som kom in beslöt Läsrörelsens styrelse att inrätta två stipendier på vardera 5 000 kronor som gick till bibliotekarier som arbetar på ett intressant sätt och som aldrig har varit på Bokmässan. I Juryn ingick Gunilla Berglund (som tillsammans med kollegor på Stadsbiblioteket kommit med förslag), Karin Löfdahl samt Siv Hågård och Elisabet Reslegård från Läsrörelsen.

Susi Holmgren tilldelades Karin Löfdahls stipendium för resa till Bok och Bibliotek 2015 för hennes arbete i Asplundhuset på Stockholms stadsbibliotek med programverksamhet som ligger rätt i tiden och når en stor publik.

Johan Norberg tilldelades Karin Löfdahls stipendium för resa till Bok och Bibliotek 2015 för hans musiksagor och övrig programverksamhet för barn på Telefonplans bibliotek och för det goda samarbetet med Midsommargården.