Samarbetspartner

Sedan starten 2000 har Läsrörelsen haft 359 samarbetspartner.

En stor bidragsgivare de senaste åren är PostkodLotteriets Kulturstiftelse, numera Postkodstiftelsen.