Läsrörelsens hedersmedlemmar

Astrid Lindgren

Astrid Lindgren blev utsedd till Läsrörelsens första hedersmedlem, något som tillkännagavs vid Läsrörelsens invigning på Bok & Bibliotek i september 2000.

– Läsrörelsen har velat utse en särskild person till hedersledamot, som har lärt otaliga barn i Sverige och otaliga barn i världen att läsa, Astrid Lindgren.

På det svarade Astrid Lindgren – genom sin dotter Karin Nyman:

– Att vara hedersledamot verkar vara roligt och hedrande och är det så att hedersledamöter får någonting så vill jag gärna ha ett par flaskor gott rött vin och några bra grammofonskivor med Evert Taube, så att jag kan sjunga duett med honom.

– Läsrörelsen är stolta och glada att ha Astrid Lindgren som hedersledamot, sa Läsrörelsens dåvarande ordförande Bengt Westerberg.

Lars Göran Carlson

Skådespelaren Lars Göran Carlson utnämndes till hedersmedlem i Läsrörelsen för det världsrekord i högläsning som han slog vid starten av Läsrörelsen år 2000 på Bok & Bibliotek i Göteborg. Världsrekordet sattes genom att Lars Göran Carlson läste högt ur Strindbergs verk i 25 timmar.

Aftonbladet 20 september 2000:
Han läste högt i 25 timmar!

Sverige har fått en ny världsmästare. Hans gren är högläsning. Strindberg är hans tävlingsredskap.
Klockan tolv i går, efter en magnifik slutspurt, gick skådespelaren Lars Göran Carlson, 64, i mål efter 25 (tjugofem!) timmars nonstopläsande. 
Det gamla rekordet rök all världens väg.
– Du slog det med 36 minuter! hojtade Elisabet Reslegård, kampanjledare för Läsrörelsen som sponsrade rekordförsöket.
– Jag är faktiskt lite torr i munnen, sa världsmästaren.

En dåres försvarstal i morse
Han satte i gång klockan elva på lördagsförmiddagen. Första sträckan bestod av Tjänstekvinnans son tre och fyra. Därefter kastade han sig över Han och hon. 
Efter det gav han sig i kast med Bland Franska bönder.
– Ja, jag hade fem minuters piss- och ätpaus varje timme också.

Det får man enligt reglerna. Han var aldrig rädd för att rösten skulle svika honom.
– Däremot för att tuppa av.

Under natten, i vargtimmen, läste han passande nog En dåres försvarstal. Frampå morgonen var det dags för Kamraterna och klockan 12 på söndag hade han hunnit fram till femte akten i Marodörerna.
– Just nu är jag faktiskt lite trött på Strindberg.

Svante Lidén

Lennart Hellsing

Allt sedan öppningsfanfaren med Katten blåser i silverhorn, har Lennart Hellsing lockat in nya generationer av läsare i den poetiska värld som är hans och där alla får vara medskapare. Han har byggt den på en gammal tradition av barnkammarrim, ramsor och småvisor som han har förnyat på sitt oefterhärmligt fantasifulla sätt. Hans mål har varit att sätta barnens ord- och bildskapande fantasi i rörelse, att ”aktivera själva livskänslan” som han skriver i Tankar om barnlitteraturen 1963. Det har han nu gjort i ett hundratal böcker och i en många tonsatta verser.

När Läsrörelsens och McDonald’s stora projekt Bok Happy Meal inleddes 2001 ingick Lennart Hellsings och Poul Ströyers ABC. Sedan dess har ytterligare fyra av Lennart Hellsings titlar nått ut till barn via Bok Happy Meal.

Gunilla Lundgren

Gunilla Lundgren känner inga etniska, geografiska eller sociala gränser i sitt författarskap och i sitt läsfrämjande arbete. Hon har genom åren arbetat med att ge barn oberoende av etniskt ursprung tillgång till ett språk. Få har varit så envisa och uthålliga i sin kamp för att barnens egna röster ska bli hörda som Gunilla Lundgren. Hon möter dem i klassrum och skrivarverkstäder, förmedlar deras egna texter och erfarenheter.

Att nobelpristagarna i litteratur varje år besöker elever i Rinkeby är Gunilla Lundgrens förtjänst.

Genom att utse Gunilla Lundgren till hedersledamot vill Läsrörelsen betona vikten av litteraturstimulans och läsfrämjande verksamhet bland barn och ungdomar.

David Lagercrantz

David Lagercrantz blev med utgivningen av boken om Zlatan Ibrahimović en av landets främsta läsfrämjare. Något han har beskrivit som det finaste som hänt i hans yrkesliv då han nådde en målgrupp av unga killar som aldrig läst en bok. Han har sedan dess varit djupt engagerad i frågan hur vi ska få ungdomar att läsa och ta del av berättelser som förmår gripa tag och förändra.

Läsrörelsen utser författaren David Lagercrantz till hedersmedlem i föreningen för hans läsfrämjande arbete och engagemang för att nå unga människor.

Mats Myrberg

Läsrörelsen kan med glädje meddela att professor Mats Myrberg utses till hedersmedlem i Läsrörelsen.

Motiveringen lyder:
Mats Myrberg, professor och läsforskare, har ägnat sitt liv åt forskning om läsning, läsundervisning, läsutveckling och läs- och skrivsvårigheter. Något som fått stor uppmärksamhet. Han har genom åren också byggt upp ett internationellt kontaktnät inom läsforskningsområdet. Hans insats är ovärderlig, inte minst i ett läsfrämjande arbete.