Läsrådet

Läsrörelsen hade sedan starten ett rådgivande läsråd. Läsrådet ombildades 2011 och träffas någon gång per år för att belysa centrala frågor för Läsrörelsen Det består av:

 

Peter Alsbjer, länsbibliotekarie Örebro

Jonas Anderson, konsult, Senior Adviser Göteborgs stad

Lena Andersson, författare

Bengt Berg, författare

Stina Berge, artist, korsordsmakare

Mats Berggren, författare, aktiv i Läs för mig pappa

Olof Buckard, satiriker, kulturjournalist, predikant

Anna Cokorilo, konsult i kulturfrågor

Lena Kjersén-Edman, bibliotekarie, litteraturvetare

Börje Ehrstrand, tidigare rektor Rinkebyskolan

Solweig Eklund, konsult, tidigare ordförande i Lärarstiftelsen

Ann Catrin Eriksson,  bibliotekskonsulent Länsbibliotek Sörmland

 

Rolf Eriksson, konsult i kommunikation

Ingemar Fasth, litteraturchef Kulturhuset Stadsteatern

Pia Forsgren, teaterchef, konstnärlig ledare Judiska Teatern

Johan Furenborn, programrektor Linnégymnasiet i Uppsala, tidigare projektledare för Andra chansen 

Ulla Föhrer, leg. logoped, MD h. c

Madeleine Grive, chefredaktör tidskriften 10-Tal

AnnBritt Grünewald, skribent

Christel Göransson, förstelärare och lågstadielärare på Vallaskolan i Oskarström

Tuomo Haapala, kompositör, musiker, regissör

Christer Hermansson, kulturchef Strängnäs kommun

Ulrika Holmgaard, VD/Förbundsdirektör Svensk Scenkonst

 

Siv Hågård, bibliotekarie

Marianne Högmark, kulturpolitiskt ansvarig ABF-Förbundet

Anders Johnsson, skriftställare

Ulrika Kindvall Wåreus, Marketing Manager, projektledare Svenska McDonald’s

Ingrid Källström, handläggare/bibliotekarie Myndigheten för tillgängliga medier

David Lagercrantz, författare och journalist

Caroline Liberg, professor i Utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser Uppsala universitet 

 

Susin Lindblom, förbundsdirektör Dramatikerförbundet

Gunilla Lundgren, författare

Torbjörn Lundgren, författare

Behrang Miri, artist, journalist

Mats Myrberg, professor em. i specialpedagogik Stockholms universitet

Björn Ranelid, författare

Babek Toloe Shagar, biträdande verksamhetsledare Tensta Community Center 

Inger Sandberg, författare

Babek Toloe Shagar, biträdande verksamhetsledare Tensta Community Center

Marianne Steinsaphir, redaktör Ordfront magasin

Dilsa Deminbag-Sten, författare, journalist, verksamhetsansvarig Berättarministeriet

Berit Svedberg, kulturdirektör Stockholms stad

Rosario Ali Taikon, verksamhetschef É Romani Glinda

Lillemor Torstensson, redaktör, informatör Svenska Barnboksinstitutet

Svante Törngren, copywriter

Johan Unenge, författare, förste läsambassadören, nu läscoach och språkrör för satsningen idrott och läsning

René Vázquez Díaz, författare