Läsrådet

Läsrådet ombildades 2011 och träffas någon gång per år för att belysa centrala frågor för Läsrörelsen.

Det består av:

Peter Alsbjer, länsbibliotekarie för Region Örebro län

Jonas Anderson, konsult, Senior Adviser Göteborgs stad

Lena Andersson, författare

Bengt Berg, författare

Stina Berge, artist, korsordsmakare

Mats Berggren, författare, aktiv i Läs för mig pappa

Ann Boglind, universitetslektor/lärarutbildare. Tidigare ordförande för Svensklärarföreningen

Olof Buckard, satiriker, kulturjournalist, predikant

Anna Cokorilo, konsult i kulturfrågor

Lena Kjersén-Edman, bibliotekarie, litteraturvetare

Börje Ehrstrand, tidigare rektor Rinkebyskolan

Solweig Eklund, konsult, tidigare ordförande i Lärarstiftelsen

Ann Catrin Eriksson,  bibliotekskonsulent Länsbibliotek Sörmland

Rolf Eriksson, konsult i kommunikation

Ingemar Fasth, litteraturchef Kulturhuset Stadsteatern

Pia Forsgren, teaterchef, konstnärlig ledare Judiska Teatern

Ulla Föhrer, leg. logoped, MD h. c

Madeleine Grive, chefredaktör tidskriften 10Tal

AnnBritt Grünewald, skribent

Christel Göransson, förstelärare och lågstadielärare på Vallhallaskolan i Oskarström

Stig Hansén, författare och journalist

Tuomo Haapala, kompositör, musiker, regissör

Christer Hermansson, kulturchef Strängnäs kommun

Ulrika Holmgaard, chef för Film- och Liveavdelningen på Folkets Hus och Parker

Leif Holmgren, lärare i idrottskunskap, historia, samhällskunskap och religionskunskap på Bosön Idrottsfolkhögskola

Siv Hågård, bibliotekarie

Marianne Högmark, kulturpolitiskt ansvarig ABF-Förbundet

Anders Johnsson, skriftställare

Ulrika Kindvall Wåreus, Marketing Manager, projektledare Svenska McDonald’s

Ingrid Källström, handläggare/bibliotekarie Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

David Lagercrantz, författare och journalist

Caroline Liberg, professor i Utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser Uppsala Universitet

Susin Lindblom, förbundsdirektör Dramatikerförbundet

Gunilla Lundgren, författare

Torbjörn Lundgren, författare

Behrang Miri, artist och journalist

Mats Myrberg, professor em. i specialpedagogik Stockholms universitet

Janina Orlov, översättare

Björn Ranelid, författare

Inger Sandberg, författare

Babek Toloe Shagar, tidigare biträdande verksamhetsledare Tensta Community Center

Marianne Steinsaphir, redaktör Ordfront magasin

Dilsa Deminbag-Sten, författare, journalist, verksamhetsansvarig Berättarministeriet

Berit Svedberg, chef för Kommunikation och omvärld, Stockholm stad

Rosario Ali Taikon, verksamhetschef É Romani Glinda

Lillemor Torstensson, redaktör, informatör Svenska Barnboksinstitutet

Svante Törngren, copywriter

René Vázquez Díaz, författare

Kommentarer inaktiverade.