Sedan starten på Bok & Bibliotek år 2000 har Läsrörelsen arbetat med insatser på många nya sätt och nya arenor. Vi har genomfört både opinionsbildande kampanjer och många direkt lässtimulerande projekt. Ett exempel är de barn- och bilderböcker som ingick i Bok Happy Meal på McDonald’s alla restauranger – till och med hösten 2019 i en upplaga av 22,9 miljoner exemplar.

Vårt arbete blir aldrig färdigt. Det finns hela tiden stora behov och nya idéer. Det nya projektet BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder pågår under 2019 och 2020. Det breda samarbetsprojektet Läslov fortsätter. 2020 är LÄS! LÄS! LÄS! ett huvudtema på Bokmässan, med Läsrörelsen som ansvarig. Vår övertygelse är att ett utvecklat språk är bland det viktigaste vi kan ge våra barn.

Pågående projekt

Aktuellt

En hel del insåg vi när vi började sammanfatta projekt, friska upp minnen och gräva i arkiv.

Läsrörelsen invigdes på Bokmässan i Göteborg mitt under paradigmskiftet år 2000. De ”enkla” jobben var på väg bort. Datoriseringen gjorde att man behövde kunna läsa på vilket jobb man än hade. Samtidigt som oroande siffror om föräldrars minskade läsande för sina barn publicerades.

Läsrörelsen har sedan starten framförallt drivit läsfrämjande projekt tillsammans med barn och ungdomar från 0-19 år. Med hjälp av bra pedagoger, framstående experter, spännande föreläsare, kunniga samarbetspartners, författare, bildskapare och andra kreatörer har barns läslust väckts och ungdomar fått läsupplevelser de aldrig glömmer. Alltid under Läsrörelsens motto: Ge dina barn ett språk. Och alltid med Elisabet Reslegård som projektledare.

I skriften Våra tjugo första läsår förstår man vad tre telefonsamtal under en halvtimme faktiskt kan leda till.

Sveriges partiledare möts i samtal om läsning av plikt och av lust

Bokmässan och Läsrörelsen har bjudit in partiledarna för Sveriges åtta riksdagspartier att medverka i ett digitalt seminarium om läsning under Bokmässan 2020. Samtalet ”Vad läser ni – av plikt och lust?” leds av Bengt Westerberg, Läsrörelsens förste ordförande och tidigare partiledare, och direktsänds från Riksdagsbiblioteket torsdagen den 24 september kl. 14.30-15.15. Ett motsvarande seminarium ägde rum på Bokmässan år 2000, i samband med att Läsrörelsen drog igång sin landsomfattande kampanj.

Årets medverkande: Annie Lööf (C), Ebba Busch (KD), Nyamko Sabuni (L), Ulf Kristersson (M), Per Bolund (MP), Mikael Damberg (S), Jimmie Åkesson (SD) och Jonas Sjöstedt (V).

Nu är inspelningen från vår Inspirationsdag inför Läslovet v 44 uppe! Ett webbinarium fyllt av exempel och idéer. Och mycket om årets tema HÖGLÄSNING.

Se inspelningen och mer på www.läslov.se

Bli medlem

Bli medlem i Föreningen Läsrörelsen och visa att du stödjer vårt läsfrämjande arbete under mottot ”Ge dina barn ett språk”.

Avgiften är 200 kr/år.