Bekämpa språkfattigdomen. Ge plats för barn!

Ungas ordförråd gapar allt tommare. Läsförståelsen hos svenska 15-åringar har minskat dramatiskt och nedgången är störst i de redan svaga grupperna. 20 000 svenska ungdomar kan inte läsa och förstå enkla texter när de går ut grundskolan.

En människa som saknar utvecklat språk får mindre inflytande över sitt liv. Många människor med torftigt språk leder så småningom till ett land med en svagare demokrati. Låt det inte gå så långt. Läsrörelsen jobbar med läsfrämjande på många sätt. Bland annat har 18,4 miljoner barn- och bilderböcker nått unga läsare via Bok Happy Meal under åren 2001–2016. Men det räcker inte. Alla måste ta ett ansvar, såväl föräldrar, skola och politiker.

Skriv på vårt UPPROP om du också vill bekämpa språkfattigdomen

Bli gärna medlem i Föreningen Läsrörelsen. Den årliga avgiften är 200 kronor, som sätts in på föreningens pg. 44 35 12 – 9.

 

Aktuellt

Ulf Stark

Det ofattbara har hänt, Ulf Stark finns inte längre. Och samtidigt finns han kvar hos alla oss som kände honom – med sin värme, humor och sitt allvar. För oss i Läsrörelsen fanns han aktivt i vår styrelse och i många av våra projekt som Lekens betydelse för lärandet och småbarnsprojektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA där han medverkade i 15 konferenser för förskolepedagoger och bibliotekarier. Med stolthet deltog han också med böcker i Bok Happy Meal, en var Jaguaren.

Jag och vi alla i Läsrörelsens styrelse saknar dig Ulf.

Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen

Ulf Stark visade att även vuxna kan vara små (länk artikel, SVD)

 

Nu startar Läsrörelsens stora nationella lässatsning BERÄTTELSER SOM FÖRÄNDRAR.

16 regionala inspirationskonferenser på 8 orter.

Läsrörelsen inledde under 2016 ett samarbete med författaren David Lagercrantz som donerat ett ansenligt bidrag för en lässatsning i 200 högstadie- och gymnasieskolor, från norr till söder under 2017. Projektet Berättelser som förändrar ska lyfta fram berättandet i skönlitteratur, biografier och serier. Vi beräknar att minst 35 000 elever från hela landet kommer att delta och kunna byta erfarenheter med varandra. Projektet har också möjliggjorts med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse och i samarbete med Svenska barnboksinstitutet och MTM – Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om projektet

Det är fortfarande öppet för anmälan till höstterminens projekt för Svealand och Norrland. Skicka in din ansökan till info@lasrorelsen.nu senast 20 april.
Ansökningsblanketten hittar ni här.

 

LÄSLOV

Läslov vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete – sedan 2015 – genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk med i dag drygt 80 medlemmar. Målet har varit att ersätta Höstlovet med Läslovet, något som statsminister Stefan Löfven anslöt sig till i sitt sommartal i augusti 2016.

Mer om Läslov

 

Bok Happy Meal

Bok Happy Meal, 2001-2016

Bok Happy Meal 2016, titlar

Bok Happy Meal 2016, upphovsmän

 

Övrigt

Ranelidpriset 2016 tilldelas Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård
Elisabet Reslegård fick Björn Ranelidpriset 2016 av Lärarnas Riksförbund och Björn Ranelid. Läs mer på Lärarnas Riksförbunds webbsida

 

Eldsjälspriset 2016 tilldelas Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård
Elisabet Reslegård fick Svenska Barnboksakademins Eldsjälspris 2016 för sitt mångåriga och brinnande engagemang för barns läsning. Läs hela motiveringen på Svenska Barnboksakademins webbsida

 

Lyssna på föreläsningar från idékonferensen Plats för barn!

 

Fler aktuella projekt och händelser finns under Aktuellt