Sedan starten på Bok & Bibliotek år 2000 har Läsrörelsen arbetat med insatser på många nya sätt och nya arenor. Vi har genomfört både opinionsbildande kampanjer och många direkt lässtimulerande projekt. Ett exempel är de barn- och bilderböcker som ingick i Bok Happy Meal på McDonald’s alla restauranger – under åren 2001-2019, i en total upplaga av 22,9 miljoner exemplar. Vår övertygelse är att ett utvecklat språk är bland det viktigaste vi kan ge våra barn.

Vårt arbete blir aldrig färdigt. Det finns hela tiden stora behov och nya idéer. Projektet BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder pågick under 2019 och 2020. Det breda samarbetsprojektet LÄSLOV fortsätter. 2020 var LÄS! LÄS! LÄS! ett huvudtema på Bokmässan, med Läsrörelsen som ansvarig. Vi återkommer med samma tema på årets Bokmässa.

I skriften VÅRA TJUGO FÖRSTA LÄSÅR. Läsrörelsen 2000-2020 finns en fyllig beskrivning i text och bild av Läsrörelsen.

Pågående projekt

Aktuellt

Journalisten Gunilla Kindstrand gör två intervjuer om högläsning. Den första med författaren och f d advokaten Jens Lapidus om hur han läser för sina barn, och hur hans föräldrar läste för honom. Den andra med Molly Blom som 2017 var med och vann LÄS HÖGT i Uppsala.

Måndag 26 oktober börjar Läslovet, en vecka då alla i skolåldern – från förskoleklass till gymnasiet – kan ta del av kreativa och inspirerande aktiviteter landet över. Temat i år är HÖGLÄSNING.

Vi lever i Coronans tid, men under vecka 44 förändras Sverige. Från norr till söder vrids och vänds det på allt vad läsning, berättande och skrivande kan vara. Många av evenemangen sker på oväntade platser. Utforska de hundratals aktiviteter som äger rum landet över vecka 44 på www.läslov.se/kalendarium

Bokmässan, Kulturrådet och Svenska institutet presenterar idag ett nytt samarbete för att sprida samtal om svensk litteratur i världen. Ett urval av femton författarsamtal från Bokmässan Play tillgängliggörs på ytterligare fem språk – engelska, spanska, franska, tyska och arabiska – på Bokmässans internationella webbplats www.goteborg-bookfair.com. Samtalen kommer att spridas genom Kulturrådet, Svenska institutet och flera svenska ambassader.

Bli medlem

Bli medlem i Föreningen Läsrörelsen och visa att du stödjer vårt läsfrämjande arbete under mottot ”Ge dina barn ett språk”.

Avgiften är 200 kr/år.