Den 11 september startar Läsrörelsens nya landsomfattande satsning BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder. Programmet är nu spikat för den inledande konferensen på Folkets Hus/Quality Hotel i Sundsvall. Moderatorn journalisten Gunilla Kindstrand och Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård kickar igång det fullspäckade eventet och överlämnar till en hemlig invigningstalare

 

Medverkande: Tarja Karlsson Häikiö, professor i visuell och materiell kultur med inriktning mot bild vid HDK i Göteborg, Paul Hansen, prisad fotograf och bildjournalist på Dagens Nyheter, Susanna Ekström, litteraturpedagog och f.d. universitetsadjunkt, Petter Österlund, intendent på Sundsvall museum, Helena Dal, verksamhetschef för information och vägledning Statens medieråd, Jonas Lidheimer, PR och informationsansvarig Egmont Publishing, Pia Bengtsson Melin, fil. dr och 1:e antikvarie på Statens historiska museer, Sundsvalls kulturskola i samtal med Håkan Sandh – tidigare chef Sveriges Kulturskoleråd, Anna Håkansson, redaktör på Filminstitutet, Johan Unenge, illustratör, författare och Sveriges förste Läsambassadör, Lisa Heino, utbildningspolitisk utredare Enheten för Politik och Påverkan Lärarförbundet, och Lena Landström, bild- och slöjdlärare, Forum för kultur och kommunikation Lärarnas Riksförbund.

 

BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder är Läsrörelsens landsomfattande projekt om vikten av och konsten att läsa bilder ur ett pedagogiskt, analytiskt och konstnärligt perspektiv som inleddes på Bokmässan och nu fått stöd från Postkodstiftelsen. Stora konferenser anordnas i samarbete med museer och konsthallar i sju regioner hösten 2019 och våren 2020. Kulturskolor har specialsatsningar för barn och unga. Filmvisningar ordnas tillsammans med Folkets Hus & Parker och Zita Folkets Bio. En idéskrift tas fram.

 

Målgruppen är pedagoger och lärare inom alla stadier – från förskola till gymnasium – skolledare och politiker, men även en engagerad allmänhet.

 

Satsningen i Sundsvall görs i samarbete med Sundsvalls museum/Kulturmagasinet i den region som omfattar länen Västernorrland, Jämtland och Gävleborg.

 

Konferensprogrammet bifogas.

 

Mer information om projektet finns i tidigare pressmeddelande och på projektets sida

 

För mer information:
Sanna Hallman Lundgren, kommunikatör Läsrörelsen
070-400 19 78, sanna.hallman@lasrorelsen.nu

Maria Åhlin, koordinator för BILDBERÄTTANDE
073-583 91 03, maria.ahlin@lasrorelsen.nu

Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare Läsrörelsen
070-625 81 74, reslegard@yahoo.se