Aktuellt

Boken belyser utmaningarna med att ha dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, en diagnos som över fem procent av världens befolkning har.

Bråkiga bokstäver, som är skriven av barnboksförfattaren Helena Bross och illustrerad av Mati Lepp, är speciellt framtagen för Bok Happy Meal och finns på McDonald’s i anslutning till Läslovet. Boken har tagits fram på initiativ av Läsrörelsen och redaktören Marianne von Baumgarten-Lindberg, som sitter i Läsrörelsens styrelse och är den som valt de 121 titlar som har ingått i Bok Happy Meal sedan 2001.

– När jag fick frågan från Läsrörelsen om att ta fram en barnbok som belyser utmaningarna med att ha dyslexi, fanns inga tvivel om att tacka ja. Jag har själv dyslexi, så jag vet hur det kan kännas. Samtidigt vet jag att det fortfarande finns en okunskap bland både barn och föräldrar kring diagnosen. Därför tycker jag att det är fantastiskt att boken ingår i Bok Happy Meal, som når många barn och familjer i olika delar av samhället med en kraft som kan sprida både läsglädje och information, säger författaren Helena Bross.

Boken Bråkiga bokstäver är en ömsint berättelse om Sigge som ska börja ettan och har svårt att lära sig läsa. Han tycker att det är jobbigt att hamna efter de andra eleverna som verkar kunna alla bokstäver. Berättelsen om Sigge är nära den verklighet som många barn och unga befinner sig i och kan hjälpa till att skapa en förståelse för hur barn med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter kan uppleva skolan.

Mellan fem till åtta procent av världens befolkning har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, något som kan leda till att barn och unga får sämre självförtroende och självkänsla. Det kan även leda till att situationer i vardagen känns svåra, som att skriva sms eller läsa böcker, men med ökad kunskap och förståelse från omgivningen går det att hjälpa de som har dyslexi.

– På 90-talet var jag initiativtagare och kampanjledare för den landsomfattande folkbildningskampanjen Dyslexikampanjen. Ett engagemang som kom från min sons stora svårigheter att lära sig läsa och skriva. Jag känner mig därför väldigt glad över att en bok om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter ingår i årets Bok Happy Meal, säger Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare för Läsrörelsen.

Boken är möjliggjord genom McDonald’s och bokförlaget Bonnier Carlsen.

Bråkiga bokstäver kommer att finnas i Bok Happy Meal under Läslovet från och med 26 oktober och en vecka framåt. Samtidigt finns boken Hattresan av Owe Gustafson.

Pressmeddelande