Lagom till Läslovet har Älvsbyns kommun gjort en inspirerande film om högläsning!

Lyssna till Anne-Marie Körling (författare och föreläsare), Ulrik Bylander (rektor på Knut Lundmarkskolan), Helén Bohman (förstelärare) och Lisbeth Viklund (bibliotekspedagog) som pratar om vikten av högläsning i alla former och om hur man kan uppmuntra och inspirera andra.

Ta del av Sanna Bergs och Melvin Lagerlöfs egna erfarenheter av högläsning på Knut Lundmarkskolan.

Filmen är en del av Älvsbyns kommuns ”Vision 2030” med fokusområdet ”Kompetens och utbildning”:
”Vår bildning via skola, arbete och föreningsliv är en grundförutsättning för byggandet av vår gemensamma framtid. Vi behöver en mångfald av olika kompetenser och möjligheter till livslångt lärande för att stå väl rustande att möta livets utmaningar. Vi uppmuntrar kreativitet och ett gott mentorskap på alla nivåer i samhället.”

Klicka på videons titel Läslov – En liten film om högläsning för mer information.