Aktuellt

Läsrörelsen startar projektet BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder på årets Bokmässa, där satsningen inom temat Bild är den centrala delen med en scen i A-hallen. Idén är att ur ett pedagogiskt, analytiskt och konstnärligt perspektiv komma fram till hur man lär sig läsa bilder – både historiskt och i nutid.

Bild av Stina Wirsén

Resultatet är ett fullspäckat program med 50 programpunkter under fyra dagar där bilden belyses ur många olika vinklar. Här möts allt från forskare som analyserar grottmålningar, Albertus Pictor och Bergman, via bilderboksskapare och några av Sveriges mest framgångsrika dataspelskonstruktörer till den internationellt rosade Simon Stålenhag, tidningsillustratören och modetecknaren Stina Wirsén, och formgivaren Elin Ivre med sin svarta folkdräkt.

 

Andra medverkande är professorerna Andreas Berg och Sara Teleman, konstnärerna Carl Johan De Geer och Jockum Nordström, bilderboksskaparna Sven Nordqvist och Marit Törnqvist, isländska illus

tratören Áslaug Jónsdóttir, satirikerna Nina Hemmingsson och Kent Wisti, filmaren Gabriela Pichler och fotografen Paul Hansen.

BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder är också upptakten till Läsrörelsens projekt med samma namn som startar 2019, med stora konferenser landet över där huvudmålgruppen är pedagoger och lärare för barn och unga i alla åldrar, med bildpedagogerna som nav.
Projektet belyses i ett stort seminarium torsdagen 27 september 14.00 i den nya seminarielokalen A6. Medverkande i seminariet är Stina Wirsén, utbildad på Konstfack i Stockholm, verksam som tidningstecknare med fokus på porträtt, mode och idéillustration för främst DN Kultur under snart 30 år och barnboksskapare, Kalle Boman, filmproducent och f.d. professor i filmisk gestaltning i Göteborg som bland annat tillsammans med Roy Andersson producerade utställningen Sverige och Förintelsen på uppdrag av Forum för levande historia, Tarja Karlsson Häikiö, professor i visuell och materiell kultur med inriktning mot bild och verksam som lärarutbildare vid HDK i Göteborg, samt Sara Lundberg, illustratör och författare med utbildning i teater och konst i USA, på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Moderator: Per Strömbäck, författare och talesperson för Dataspelsbranschen. Arrangör är Läsrörelsen i samarbete med Forum för levande historia.

 

Det är viktigt att vi blir medvetna om bildens makt och påverkan. Bilder är ett självklart inslag i allas liv, ibland så självklart att man inte tänker på dem. Tanken med BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder är att väcka tankar och nyfikenhet kring bilden som uttrycksmedel.

– Det är grundläggande för alla att lära sig läsa bilder, säger Elisabet Reslegård, Läsrörelsens ordförande som är projektledare för scenprogrammet och satsningen med BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder.

Scenen BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder hittas i A-hallen, A01:02. Hela scenprogrammet går att se på bokmassan.se.

 

Om Läsrörelsen och Bokmässan i Göteborg:
Den ideella föreningen Läsrörelsen startade på Bokmässan år 2000 med mottot ”Ge dina barn ett språk”. Bokmässan och Läsrörelsen har sedan dess haft samarbeten i många olika former, senast 2017 med Läslovssatsningen Tankar om vår tid, där 14 unga bidrog till en antologi som togs emot av alla partiledare i riksdagen valåret 2018, och ges ut som e-bok via läslov.se samt lasrorelsen.nu. Under 2017 års Bokmässa aviserades att Läsrörelsen skulle vara samarbetspartner för ett av 2018 års huvudteman, temat Bild.

För mer information:
Saga Hansén, kommunikatör Läsrörelsen. 070-483 06 17, sagahansen@outlook.com
Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen och projektledare för BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder. 070-625 81 74, reslegard@yahoo.se

 

Pressmeddelande

Seminariekatalog

Scenprogram