Läsrörelsen har under 2017 drivit projektet Berättelser som förändrar i 200 högstadie- och gymnasieskolor från söder till norr. Nu finns projektets utvärdering att ta del av.

Litteraturvetaren och läsforskaren Olle Nordberg har följt och utvärderat projektet, och i rapporten som presenteras den 16 april på projektets slutkonferens på Essinge konferenscenter i Stockholm menar han att projektets plan – att hjälpa elever och svensklärare att genom läsningen av skönlitteratur förstå andra och sig själva bättre – har fungerat. Berättelser förändrar.

 Det till synes enkla konceptet att betona den gemensamma läsningen och fokusera på innehållet, inte på läskontroll och betygsättning har uppenbarligen fungerat hos flertalet i denna mångfald av medverkande. 

Olle Nordberg, fil dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och läsforskare med speciell inriktning på tonårsläsare och litteraturdidaktik, påpekar i sin utvärdering att det varit en bred variation bland skolorna som deltagit i projektet – högstadiet och gymnasiet, från norr till söder, från stad till landsbygd, små och stora skolor, yrkesinriktade och studieförberedande utbildningar samt undervisningsgrupper för nyanlända och annan SVA-undervisning. Trots alla dessa olikheter kan man se att projektet haft ett utbrett positivt inflytande på skolorna och på eleverna och svensklärarna själva som personer och läsare.

 Allra störst betydelse har det dock haft för eleverna. I den genomgång som görs av deras läsningar av de aktuella verken framträder i kommentarer och reaktioner en påtaglig effekt av klassernas arbete. Citaten vittnar om en utveckling som skett både kollektivt och individuellt, och där en förståelse för att dessa processer befruktar varandra börjar växa fram. De allra flesta eleverna, både långt gångna litteraturläsare och mindre läsvana, lyfter fram det gemensamma arbetet och diskussionerna som något som utmanat och utvecklat deras eget tänkande.

Klicka här för att ta del av projektets utvärdering.

Klicka här för pressmeddelande.