AktuelltBild på Lars-Erik Klason

Lars-Erik Klason fanns i Läsrörelsens styrelse under åren 2002-2017. Med sin breda kunskap och stora klokskap var han en stor tillgång för Läsrörelsen och för mig som kampanjledare och senare ordförande.

Lars-Erik var filosofie doktor i statskunskap, utbildad folkskollärare och gymnasielärare i samhällskunskap och historia. I 30 år hade han olika befattningar inom Sveriges Lärarförbund, Svenska Facklärarförbundet och det sammanslagna Lärarförbundet. Under många år som kanslichef. Den kunskapen om lärarnas roll och situation var ovärderlig för Läsrörelsen, i synnerhet när vi gjorde den landsomfattande kampanjen Lär för livet.

Jag vet att Lars-Erik också var en skicklig jazzpianist, det hade jag velat lyssna till.

På årets sista dag gick Lars-Erik bort och lämnade ett stort tomrum i styrelsen.

Elisabet Reslegård