Pressmeddelande 2017-01-25

Nu startar Läsrörelsens stora nationella lässatsning BERÄTTELSER SOM FÖRÄNDRAR. 16 regionala inspirationskonferenser på 8 orter. Läsrörelsen inledde under 2016 ett samarbete med författaren David Lagercrantz som donerat ett ansenligt bidrag för en lässatsning i 200 högstadie- och gymnasieskolor, från norr till söder. Minst 35 000 elever från hela landet kommer att delta. Projektet Berättelser som…