Plats för barn! – idékonferens om barns och ungas språk och läsning

Fredag den 14 mars 2014 kl. 09.00 – 16.30
Essinge konferenscenter (Lärarnas Hus), Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen, Stockholm

Ljudinspelningarna nås via länkarna nedan:

Inledning

DET MAGISKA SPRÅKET– OM SMÅ BARNS UTFORSKANDE AV SPRÅKET
Gunilla Dahlberg, professor em. i förskoledidaktik, Stockholms universitet.

SMÅ BARN – STORA MÖJLIGHETER
Susanna Ekström, litteraturpedagog, f.d. universitetsadjunkt vid Stockholms universitet talar om lek och litteraturpedagogiskt arbete i möten med smååringar.

NOBEL I RINKEBY
Gunilla Lundgren, författare och verksam i Rinkeby, berättar om ett tjugofemårigt arbete med flerspråkiga barn utifrån Nobelpriset i litteratur.

KONSTEN ATT LÄSA GENOM TIDERNA
Göran Hägg, författare och docent i litteraturvetenskap.

LÄSFÖRSTÅELSE OCH EN LÄSANDE KLASS
Monica Reichenberg, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet och Malin Gonzalez, mellanstadielärare Sätraskolan i Stockholm.

TANKAR FRÅN EN BIBLIOTEKARIE, FÖRFATTARE OCH KULTURCHEF!
Christer Hermansson
, bibliotekarie, författare och kulturchef i Strängnäs.

PISA-CHOCK FÖR SVENSKA FEMTONÅRINGAR! MEN VAD HÄNDER SEN?
Mats Myrberg, professor em. i specialpedagogik vid Stockholms universitet.

ZLATAN OCH KILLARS LÄSNING
David Lagercrantz författare till boken Jag är Zlatan Ibrahimovic och Gunilla Molloy, docent i svenska med didaktisk inriktning.

HUR BEKÄMPAR VI SPRÅKFATTIGDOMEN?
Debatt med: Bertil Östberg, statssekreterare hos Jan Björklund, Utbildningsdepartementet och Ibrahim Baylan, vice ordf. i utbildningsutskottet (S) och Ann-Charlotte Eriksson, Vice förbundsordförande Lärarförbundet.

MUSIKBILDER

Tuomo Haapala, kompositör, musiker och regissör.

AVSLUTNING