Bild: Sara Lundberg ur boken Skriv om och om igen.
Bild: Sara Lundberg ur boken Skriv om och om igen.

Fredag den 14 mars 2014 kl. 09.00 – 16.30
Essinge konferenscenter (Lärarnas Hus), Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen, Stockholm

Läsförmågan och läsförståelsen har gått ner hos svenska barn och unga. Det gäller inte enbart pojkar utan även flickor. Undersökningar visar att andelen föräldrar som läser för sina barn har minskat. Från att 70 procent av småbarnsföräldrarna för tio år sedan läste dagligen för sina barn, är siffran nu nere i 35 procent. På Bokmässan i Göteborg 2013 genomförde därför Läsrörelsen i nära samarbete med Bok & Bibliotek en stor satsning kallad Plats för barn! med experter, forskare, lärare, författare, bibliotekarier och andra med kunskap och erfarenhet av läsande, lek och lärande.

I december presenterades den senaste PISA-studien. I läsförståelse låg OECD-snittet på 496. De svenska 15-åringarna fick ett medelvärde på 483, en markant nedgång jämfört med de 516 poäng Sverige noterade år 2000. Inget annat land som varit med lika länge har tappat så stort. När det gäller läsförståelsen har nu bara Mexico, Chile och Slovakien sämre resultat än Sverige. Detta ska ställas mot år 2000 då bara tre länder hade ett bättre resultat. Både hög- och lågpresterande svenska elever har försämrat sina resultat i förhållande till OECD-genomsnittet och det är de lågpresterande som har tappat mest.

Läsrörelsen inbjuder nu till idékonferensen Plats för barn! i samarbete med Lärarförbundet, Bok & Bibliotek, Bonnierförlagen, Natur & Kultur, ABF Stockholm och Junibacken samt med stöd av Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Moderator: Journalist John Chrispinsson

Program