Pågående projekt

Nya undersökningar visar att både läsförmågan och läsförståelsen har gått ner. Det gäller inte enbart pojkar som tidigare studier visat, utan även flickor.

Fortfarande är det 30 till 35 procent av småbarnsföräldrarna som läser sällan eller inte alls för sina barn.

Den 3 december 2013 presenterades den senaste PISA-studien, gjord 2012. I läsförståelse låg OECD-snittet på 496. De svenska 15-åringarna fick ett medelvärde på 483, en markant nedgång jämfört med de 516 poäng Sverige noterades för år 2000. Inget annat land som varit med lika länge har tappat så stort. När det gäller läsförståelsen har nu bara Mexico, Chile och Slovakien sämre resultat än Sverige. Detta ska ställas mot år 2000 då bara tre länder hade ett bättre resultat.

Både hög- och lågpresterande svenska elever har försämrat sina resultat i förhållande till OECD-genomsnittet, men det är de lågpresterande som har tappat mest.

För Läsrörelsen som alltid sett språket som en central del i det demokratiska samhället är den utveckling som skett förfärande.

Läsrörelsen arbetar nu intensivt för att under ett antal år, med start 2013, lyfta barns språk och läsning. Något som vi har sökt och beviljats medel för från Allmänna arvsfonden och Svenska  PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Det sker genom tre delar: Plats för barn! BERÄTTA, LEKA, LÄSA och En läsande klass.

I anslutning till starten för Plats för barn! på Bokmässan inleddes en informationskampanj med parollen Bekämpa språkfattigdomen. Ge plats för barn. Kampanjen togs fram av MAD Communication.