Pressbilder

Ordförande

Elisabet Reslegård

Hedersmedlemmar

Astrid Lindgren

Lars Göran Carlson

Lennart Hellsing

Gunilla Lundgren

David Lagercrantz

Mats Myrberg

Hedersordförande

Bengt Westerberg