Läsintresset kan väckas tidigt!

En pappa läser med sin fem dagar gamla bebis. Från dag ett har de läst böcker för barnet.
Före två års ålder pratade barnet femordsmeningar. Nu är barnet fyra år och börjar så smått kunna läsa själv. Barnet är nu en enorm bokslukare och sitter ofta själv och tittar i böcker men älskar att man läser högt för honom.