Pressmeddelande 2022-09-08

Den ideella Föreningen Läsrörelsen är den samlande kraften i Sverige för Read Hour Sverige, under FN:s läskunnighetsdag den 8 september. En symbolisk timme kl. 19-20 (likt Earth Hour) med lustläsningen i centrum som genomförs med stöd av Lärarstiftelsen, Svenska Akademien och Microsoft. Skolverket har uppmuntrat skolorna att arrangera en festdag för läsning den 8 september. 162 Läsande förebilder har anslutit sig, bland andra partiledare och språkrör från samtliga riksdagspartier. Men läsande förebild nr. 1 är Sepenta Sarhadi, 9 år, och storläsare av rang som inspirerar och läser för andra barn. Gå in på hemsidan och frossa i lästips.

Pressmeddelande 2022-09-01

Den ideella Föreningen Läsrörelsen är den samlande kraften för Read Hour Sverige, under FN:s läskunnighetsdag den 8 september. En symbolisk timme kl. 19-20 (likt Earth Hour) med lustläsningen i centrum. Nu uppmuntrar Skolverket skolorna att arrangera en festdag för läsning den 8 september. Allt fler Läsande förebilder ansluter sig, bland andra partiledarna och språkrören från samtliga riksdagspartier. Arbetet genomförs med stöd av Lärarstiftelsen, Svenska Akademien och Microsoft. Inför och under den 8 september kommer mycket att synas på sociala medier med #ReadHourSverige och #ReadHour.