Och programpunkter.

Temat LÄS! LÄS! LÄS! – som arrangeras av Läsrörelsen – är aktuellare än någonsin. Språket och läsningen lyfts fram som grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Lusten till läsandet och berättandet står i centrum och ger plats för alla former av läsning: med ögon, öron och fingrar. Inom ramen för temat strålar författare, forskare, experter och lärare samman. I djuplodande samtal utforskas bland annat poesi för lust och lärande, bilderböcker, klassiker – och en ny tankesmedja. Läsrörelsens åtta seminarier är uppdelade i fyra halvdagarsblock med olika programledare. 24 programpunkter ligger också i de fyra blocken. 

Hela programmet finns på bokmassan.se/laslaslas-2021.

TORSDAG 23 SEPTEMBER

1.

SEMINARIUM

LÄSFRÄMJANDE 2021                                              Kl. 9.15-9.45

Regeringen tillsätter ett läsråd med uppgift att kartlägga och stärka läsfrämjande insatser. Vad har gjorts, görs och borde göras?

Medverkande: Svante Weyler, Kulturrådets ordförande; Grethe Rottböll, Författarförbundets ordförande; Elisabet Reslegård, Läsrörelsens ordförande, och Åse Hedemark, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för ABM Uppsala universitet. 

Programledare: Matilda Westerman, kommunikatör och tidigare stabschef hos dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Kulturrådet, Författarförbundet och Uppsala universitet


Program:                                                                                           Kl. 9.55-10.10

Läslust, läsglädje och litteraturdidaktik

Hur gör vi för att få unga att känna läslust, prioritera läsning och få motivation att fortsätta läsa även på fritiden i vår digitala värld?

Medverkande: Litteraturdidaktikern Mary Ingemansson som samtalar med författaren och journalisten Christina Wahldén, samt författaren och skolbibliotekarien Maria Heimer.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Studentlitteratur


Program:                                                                                           Kl. 10.20-10.35

Romsk litteratur, finns den?

Medverkande: Bagir Kwiek, Sveriges läsambassadör under perioden 2019-2021.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Kulturrådet


Program:                                                                                           Kl. 10.45-11.00

Var är Sigges hemma?

Om pojken med röda mössan som har en mamma som inte kan ta hand om honom. En bok gjord i samarbete med Rädda Barnen.

Medverkande: Stina Wirsén, bokens författare och illustratör, och Hanna Thermaenius, barnpsykolog på Rädda Barnen.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Bonnier Carlsen och Rädda Barnen

2.

SEMINARIUM

IDROTT OCH LÄSNING                                             Kl. 11.15-11.45

Blivande idrottsledare läser skönlitteratur i Läsrörelsens samarbete med Bosön Idrottsfolkhögskola –  en av Riksidrottsförbundets verksamheter. Även Läslovets tema är IDROTT OCH LÄSNING.

Medverkande: Ann Boglind, universitetslektor i svenskämnets didaktik Göteborgs universitet, Olle Nordberg, fil dr, universitetslektor i svenskämnets didaktik Uppsala universitet, Johan Unenge, författare, tidigare Läscoach, och Marie Hammar, författare,lärare i kommunikation Bosön Idrottsfolkhögskola.

Programledare: Matilda Westerman, kommunikatör och tidigare stabschef hos dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin.

Arr: Läsrörelsen/Nätverket LÄSLOV i samarbete med Bosön Idrottsfolkhögskola


Program:                                                                                           Kl. 11.55-12.10

Satsningen ”Kalmar FF med hjärtat”

Fotbollsspelare i Kalmar FF träffar barn och pratar om lusten till – och vikten av – läsning. I spetsen finns Viktor Elm som säger: ”Om vi kan motivera några barn att börja läsa har jag gjort något viktigt i mitt liv”.

Medverkande: Viktor Elm, framgångsrik fotbollsspelare i Kalmar FF, landslaget och i nederländska klubbar – nu engagerad i barns läsning och på väg att bli lärare.

Arr: Läsrörelsen/Nätverket LÄSLOV i samarbete med Kalmar FF


Program:                                                                                           Kl. 12.20-12.35

BonnierHoops Läsutmaningar

Efter tre år av lyckat integrationsarbete på Kista torg i Stockholm exporterades sommarlovsprojektet BonnierHoops till Göteborg. Under hela sommarlovet erbjuds satsningen med idrott och läsning till Biskopsgårdens ungdomar, initierat av Bonnierförlagen – med mycket lyckat resultat.

Medverkande: Amanda Flinck, skolbibliotekarie Sjumilaskolan och Jättestensskolan, och Amanda Bjursten, projektledare

Arr: Läsrörelsen/Nätverket LÄSLOV i samarbete med Sjumilaskolan och Bonnierförlagen


Program:                                                                                           Kl. 12.45-13.00

Läsmuskler i Ulricehamn

I en figurativt målad husvagn, fylld med böcker, tar sig biblioteket till barnen när de tränar fotboll, rider, är på en badplats eller… Uppmaningen är: Läs vad du vill!

Medverkande: Britt Dahlström, bibliotekarie och Vicki Klaiber Svensson, kulturstrateg i Ulricehamns kommun.

Arr: Läsrörelsen/Nätverket LÄSLOV i samarbete med Ulricehamns kommun

3.

SEMINARIUM

BILDERBOKENS MÖJLIGHETER                              Kl. 13.15-13.45

”Han lärde sig att läsa bilder” sa en mamma om sin 3-årige son, som djupdykt i en bilderbok med sinnrika bilder – som han fått i Läsrörelsens satsning med böcker på restauranger över hela Sverige. Berättelserna sätter inga gränser för barnet, när de samspelar i bild och ord.

Medverkande: Susanna Ekström, litteraturpedagog och f.d. universitetsadjunkt, Ulla Rhedin, fil. dr. verksam vid HDK-Valand i Göteborg med fortbildning i bilderboksberättande, Per Gustavsson, illustratör och författare, och Linda Bondestam, illustratör och författare – bägge aktuella med nya böcker.

Programledare: Gunilla Kindstrand, journalist.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Rabén & Sjögren, Berghs Förlag och Förlaget


Program:                                                                                           Kl. 13.55-14.10

Utredningen Bildens värde i den digitala boken, presenteras

Medverkande: Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström och utredaren Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och sakkunnig hos Kulturrådet – som på Svenska Tecknares uppdrag undersökt hur bilderböcker för barn och unga påverkas av marknadens förflyttning från analogt till digitalt format.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Svenska Tecknare


Program:                                                                                           Kl. 14.20-14.35

Bildernas betydelse i vår digitala tid

Illustrationer och rörlig bild blir allt viktigare för barn och unga. Hur kan man som bibliotekarie ta hjälp av bild och film för att utveckla barns och ungas språk och få dem att hitta lusten att läsa – och även fördjupa kunskapen om bild?

Medverkande: Tobias Gard, författare och i många år skolbibliotekarie, nu barn & ungdomsbibliotekarie i Trollhättan.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Trollhättans stad och Bokförlaget Hegas


Program:                                                                                           Kl. 14.45-15.00

Bildämnet i skolan – vikten av förmågan att skapa och tolka bilder

I tre år drev Läsrörelsen det landsomfattande projektet BILDBERÄTTANDE & konsten att läsa bilder, som en avgörande fråga för demokratin. I en debattartikel våren 2021 i Dagens Nyheter uppmanade 31 sakkunniga personer riksdagen: Sverige behöver ett bildens bildningslyft!

Medverkande: Tarja Karlsson Häikiö – sakkunnig i Läsrörelsen projekt – professor i visuell och materiell kultur, HDK-Valand Göteborgs universitet

Arr: Läsrörelsen i samarbete med HDK-Valand Göteborgs universitet

4.

SEMINARIUM

A/NORDI/C – NY TANKESMEDJA FÖR KONST, KULTUR OCH KULTURPOLITIK PRESENTERAS                                                   Kl. 15.15-15.45

Medverkande: Leif Jakobsson, internationell kulturkonsult och f.d. direktör, Eva Bergquist, förvaltningschef, Kulturförvaltningen Region Stockholm, och Eline Sigfusson, ställföreträdande direktör, Nordisk Kulturfond – som presenterar tankesmedjan a/nordi/c.

Programledare: Gunilla Kindstrand, journalist.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Nordisk Kulturfond


Program:                                                                                           Kl. 15.55-16.10

Kulturpolitikens avveckling

Medverkande: Ove Kai Pedersen, professor em i komparativ politisk ekonomi vid Copenhagen Business School – en av de medverkande i Nordisk Kulturfonds nya antologi Speglingar – konst kultur politik samhälle – och Gunilla Kindstrand, antologins redaktör.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Nordisk Kulturfond


Program:                                                                                           Kl. 16.20-16.35

Läs om, läs om, läs om!

Medverkande: Olof Buckard, skriftställare, satiriker, gästpredikant.

Arr: Läsrörelsen


Program:                                                                                           Kl. 16.45-17.00

Novellen – ett tillgängligt faktum

Tidskriften Faktum som säljs av människor som lever i socialt utanförskap ger ut samlingsvolymen Faktum Novell, med bidrag av etablerade och oetablerade författare, och Faktumförsäljare.

Medverkande: Författarna Thomas Jacobsson och Majgull Axelsson, samt redaktören Sandra Pandevski och samtalsledaren Malin Clausson.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Faktum

FREDAG 24 SEPTEMBER

5.

SEMINARIUM

POESI – FÖR LUST OCH LÄRANDE                         Kl. 9.15-9.45

Antologin En bro av Poesi med äldre och nyare dikter – rikt illustrerad och med samtalsidéer – är en gåva från Svenska Akademien till alla barn som börjar förskoleklass 2021. Skolverket står för distribution och klassuppsättningar.

Medverkande: Docent Anna Nordlund och universitetslektor Ann Boglind som sammanställt boken, Mats Malm, ständig sekreterare Svenska Akademien och föreståndare Litteraturbanken, Eja Embretsson, förlagschef och vd En bok för alla, och Tammi Gustafsson Nadel, undervisningsråd Skolverket.

Programledare: Yukiko Duke, journalist.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Svenska Akademien, Litteraturbanken, En bok för alla och Skolverket


Program:                                                                                           Kl. 9.55-10.10

Möt författare från antologin En bro av Poesi

Medverkande: Daniel Boyacioglu och Mårten Melin, två av antologins författare läser sina bidrag och berättar hur de började skriva poesi, och vad som inspirerade dem.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Svenska Akademien, Litteraturbanken, En bok för alla och Skolverket


Program:                                                                                           Kl. 10.20-10.35

Årets ALMA-pristagare

Medverkande: Jean Claude Mourlevat, fransk barn- och ungdomsboksförfattare som fick 2021 års Astrid Lindgren Memorial Award med motiveringen ”en lysande förnyare av sagans traditioner, öppen inför både det svåraste och det vackraste”  i samtal med journalisten Yukiko Duke om poesins roll.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Astrid Lindgren Memorial Award


Program:                                                                                           Kl. 10.45-11.00

Rätten till läromedel

Om den olikvärdiga tillgången till läromedel i svensk skola, och om alla elevers rätt till läromedel av hög kvalitet.

Medverkande: Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Läromedelsförfattarna

6.

SEMINARIUM

KAN 1066 KLASSIKER BLI 2066?                       Kl. 11.15-11.45

Om boken Sverige Läser! och vad en digitalisering av böcker kan innebära. Istället för en begränsad kanon blir det ett överflöd av läsvärda böcker. Allt för att inspirera läsare i alla åldrar att läsa fler svenska klassiker. 

Medverkande: Kristina Lundgren, docent i journalistik, Paulina Helgeson, redaktör, Litteraturbanken, och Birgitta Wistrand, fil dr i litteraturvetenskap och ordförande för DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige.

Programledare: Yukiko Duke, journalist.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med DELS De Litterära Sällskapen i Sverige och Litteraturbanken


Program:                                                                                           Kl. 11.55-12.10

Fula, skitiga och elaka; stora författare, mindre människor?

Medverkande: David Gedin, docent vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, ordförande i Strindbergssällskapet och styrelsemedlem i NNCORE.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med DELS De Litterära Sällskapen i Sverige och Uppsala universitet


Program:                                                                                           Kl. 12.20-12.35

Om Bengt Anderberg

Medverkande: Författaren Aino Trosell om bokhyllan hon som 17-åring upptäckte i Anderbergs kök och professor Dag Hedman om den hätska debatten kring romanen Kain.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Bengt Anderberg-sällskapet och DELS De Litterära Sällskapen i Sverige


Program:                                                                                           Kl. 12.45-13.00

Kring denna konst

Om människan, skapandet och kreativitetens kraft. Om livet i konsten och konsten i livet.

Medverkande: Stina Wollter – konstnär, pedagog, textförfattare, sångerska, radiopratare och kroppsaktivist som efter boken Kring denna kropp skrivit Kring denna konst –  i samtal med journalisten Yukiko Duke.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Bokförlaget Forum

7.

SEMINARIUM

LÄSNING I ALLA FORMER                                        Kl. 13.15-13.45

Att läsa med ögon, öron, fingrar – vad är skillnaden? Lättlästa böcker, hur kommer de till och hur används de?

Medverkande: Mats Myrberg, professor em i specialpedagogik Stockholms universitet, Caroline Liberg, professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet, Gun Olsson, specialpedagog som arbetar med läromedel och litteratur för punktskriftsläsande elever, Specialpedagogiska skolmyndigheten, och Cecilia Davidsson, författare till noveller och lättlästa böcker, lektor i kreativt skrivande Linnéuniversitetet.

Programledare: Pekka Heino, journalist.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Linnéuniversitetet och Dyslexirörelsen


Program:                                                                                           Kl. 13.55-14.10

Rapporten Ett läsvänligt land – om utmaningar kring ungas läsande, presenteras

Lärarstiftelsen har genom nationella och internationella undersökningar tagit fram en rapport om ungas läsförmåga, läsvanor och läslust. Utifrån detta efterlyser Lärarstiftelsen en utvecklad politik och initiativ som gör Sverige till ett läsvänligt land.

Medverkande: Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarstiftelsen, och Petter Odmark, analyschef Reform Society.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Lärarstiftelsen


Program:                                                                                           Kl. 14.20-14.35

Skönlitteratur i undervisningen

Medverkande: Karin Herlitz, lärare och författare, aktuell med boken Skönlitteratur i undervisningen. Bakgrund: För tjugo år sedan svarade 27 procent av de 15-åriga flickorna och 48 procent av pojkarna i att de bara läste om de måste. Nu är motsvarande siffror 49 respektive 65 procent, visar en ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Whip Media


Program:                                                                                           Kl. 14.45-15.00

E-sport: elit, gräsrötter och allt där emellan

Det svenska dataspelsundret vilar på kreativt lärande. Inte minst e-sporten är ett exempel på det, där medskapandet är centralt. Amatörerna tävlar i samma spel som stjärnorna och kulturen att bygga sina egna datorer är stark. Lyssna till en e-sport-pionjär som berättar om människorna bakom fenomenet. 

Medverkande: Tomas Lyckedal, e-sport-expert.

Arr: Läsrörelsen/Nätverket LÄSLOV i samarbete med Dataspelsbranschen

8.

SEMINARIUM

LITTERATUR SOM BILDNINGSVÄG                       Kl. 15.15-15.45  

Vilken kunskap och vilka perspektiv ger skönlitteraturen?

Medverkande: Björn Ranelid, författare och tidigare gymnasielärare i bland annat svenska, och Gift Blessing, rappare och ”litteraturnörd” som golvade juryn för Talang 2021.

Programledare: Pekka Heino, journalist.

Arr: Läsrörelsen


Program:                                                                                           Kl. 15.55-16.10

Om Nobelpristagaren Louise Glück

Två av Nobelpristagaren Louise Glücks diktsamlingar utges på svenska under 2021, dels den elfte Ett byliv översatt av Jonas Brun och dels den tolfte Trofast och ädel natt översatt av Stewe Claeson. Den senare titeln belönad med National Book Award.

Medverkande: Hanna Nordenhök, författare och litteraturkritiker.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Rámus Förlag


Program:                                                                                           Kl. 16.20-16.35

Read Hour – ett finskt initiativ

Barn- och ungdomsstiftelsen ordnade för tredje året READ HOUR – Finlands största Läskunnighetskampanj – som kulminerade på FN:s läskunnighetsdag den 8 september med en timme gemensam läsning. Nu vill de sprida initiativet till andra länder.

Medverkande: Heidi Enbacka, producent, Read Hour/Barn- och ungdomsstiftelsen.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med den finska Barn- och ungdomsstiftelsen


Program:                                                                                           Kl. 16.45-17.00

Den stora läsutmaningen, en tävling för årskurs 4

Den nationella tävlingen riktar sig till alla klasser i årskurs 4. Målet för anordnarna Rabén & Sjögren, Bonnier Carlsen, Natur & Kultur och Adlibris är att läsning ska bli en naturlig vardagsvana. 

Medverkande: Beppe Singer –författare och programledare – som leder tävlingen, Jenny Edh Jansen, initiativtagare och kommunikationsansvarig Rabén & Sjögren, i samtal med Pekka Heino, journalist.

Arr: Läsrörelsen i samarbete med Rabén & Sjögren, Bonnier Carlsen, Natur & Kultur och Adlibris


LADDA NER PROGRAM (pdf)
LADDA NER UPPSLAGET I SEMINARIEKATALOGEN (pdf)