Aktuellt

I en allt mer bildcentrerad värld är förmågan att förstå och kritiskt värdera bilder – såväl stilla som rörliga ­– oerhört viktig. I höst får pedagoger, lärare, skolledare, politiker och allmänheten i norra och mellersta Sverige fyra unika tillfällen att utveckla sin bildkompetens genom Läsrörelsens satsning BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder. Starten är i Sundsvall 11 september.

Bilder blir allt viktigare i vår kommunikation med varandra och i makthavares politiska budskap. Bilderna är så självklara i våra liv att vi knappt tänker på dem, därför är det viktigt att bli medveten om deras påverkan.

– Det är grundläggande för alla att lära sig läsa och tolka bilder, därför borde bild likställas med andra ämnen och ses som ett ”kärnämne”. Bild är visserligen inskrivet i läroplaner för grundskolan och finns som valbart ämne i gymnasieskolan, men har inte den betydelse som den borde ha i vårt visualiserade samhälle, säger Tarja Karlsson Häikiö, professor i visuell och materiell kultur vid HDK i Göteborg och medverkande vid fortbildningsdagarna i Sundsvall och Karlstad, och även under våren.

Under heldagsprogram i Sundsvall (11/9), Umeå (9/10), Karlstad (6/11) och Norrköping (28/11) sätter forskare, pedagoger och bildutövare fokus på bilden ur ett pedagogiskt, analytiskt och konstnärligt perspektiv. Bland de medverkande under hösten finns till exempel Carl Johan De Geer, konstnär, designer, fotograf, filmare och scenograf, Gabriela Pichler, regissör och filmvetare, Johan Unenge, illustratör, författare och Sveriges förste Läsambassadör, Anneli Furmark, bildkonstnär och skapare av serieromaner, Susanna Ekström, litteraturpedagog och f.d. universitetsadjunkt, Paul Hansen, bildjournalist på Dagens Nyheter, och Helena Dal, verksamhetschef för information och vägledning Statens medieråd. Journalisten Gunilla Kindstrand är moderator vid samtliga tillfällen.

 – Den stora utmaningen är att få lärare, skolledare, politiker och samhället i stort att förstå vikten av kunskap och kompetens när det gäller bilden. Ytterst är det en demokratifråga, säger Elisabet Reslegård, Läsrörelsens ordförande och idégivare till projektet BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder.

Läsrörelsen samarbetar med museer och konsthallar på orterna:

Hösten 2019: Sundsvall-Sundsvalls museum/Kulturmagasinet, Umeå-Bildmuseet, Karlstad-Värmlands Museum och Norrköping-Arbetets museum.

Våren 2020: Stockholm-Liljevalchs konsthall, Lund-Skissernas Museum och Borås-Textilmuseet.

I anslutning till varje fortbildningstillfälle samarbetar Läsrörelsen också med lokala kulturskolor i bildämnet, och då med barn och ungdomar från 10 år och uppåt. Dessutom ordnas filmvisningar tillsammans med Folkets Hus & Parker och filmpedagogerna på Zita Folkets Bio.

Gå in här för information om anmälan och fullständigt konferensprogram för varje tillfälle.
Pris: 750 kr/person (inkl. lunch samt morgon- och eftermiddagskaffe).

 

BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder inleddes på Bokmässan 2018 med ett femtiotal programpunkter som omfattade allt från grottmålningar till dataspel. Postkodstiftelsen har beviljat Läsrörelsen medel för att utveckla projektet i sju regioner i Sverige hösten 2019 samt under våren 2020, då satsningen fortsätter i Stockholm, Lund och Borås.

Den ideella föreningen Läsrörelsen startade år 2000 med en landsomfattande kampanj under mottot ”Ge dina barn ett språk”. Föreningen har under åren arbetat med många metoder och modeller kring att berätta, läsa, skriva, lära och leka. Bland Läsrörelsens projekt märks till exempel Bok Happy Meal i samarbete med McDonald’s sedan 2001, Berättelser som förändrar i 200 högstadie- och gymnasieskolor från Ystad till Kiruna under 2017 och LÄSLOV vecka 44, ett brett läsfrämjande samarbete sedan 2015.

 

För mer information:
Sanna Hallman Lundgren, kommunikatör Läsrörelsen
070-400 19 78, sanna.hallman@lasrorelsen.nu

Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare Läsrörelsen
070-625 81 74, reslegard@yahoo.se

www.lasrorelsen.nu