Under årets Bokmässa kommer Läsrörelsen anordna två seminarier och lansera en ny satsning med ungdomar. Du kan också träffa oss i monter A04:21. 

 

Torsdag 28 september och söndag 1 oktober Tankar om vår tid – av 100 unga Nätverket LÄSLOV, drivet genom Läsrörelsen, bjuder in alla mellan 13 och 19 år att delta i skapandet av e-boken Tankar om vår tid – av 100 unga. Startskottet går på Bokmässan torsdag 28 september och sista inlämningsdag är söndag 3 december, med en intensiv skriv- och berättartopp under Läslovet vecka 44. Skrivutrymmet är begränsat till 2 500 tecken, fem sidor för en tecknad serie och två minuter för en film. Boken, med 100 utvalda bidrag, presenteras i Almedalen valåret 2018. Projektet görs i samarbete med Bokmässan, Tidningen Skriva och med stöd av Pressbyrån.

Hör mer om satsningen på:

  • Fredag 29/9 18:00-18:15 med författaren, serietecknaren och f d Läsambassadören Johan Unenge på Molnets scen
  • Söndag 1/10 13:00-13:20 med Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård och Johan Unenge på Biblioteks- och berättarscenen.

 

Torsdag 28 september 15:00-15:45, seminariesal F5 Bibeln och Bok Happy Meal – två svenska läsfrämjande satsningar

På 50 år med start år 1686 när kyrkolagen infördes, lärde sig svenskarna att läsa. Unikt tidigt. Det skedde genom husförhören och påbudet att folket skulle lära sig att läsa Luthers Lilla Katekes. Många utländska besökare förvånades över att allmogen kunde läsa en bok. 300 år senare sprids barn- och bilderböcker av Läsrörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk” genom Bok Happy Meal. Mellan åren 2001 och 2017 i en upplaga av över 20 miljoner böcker. Utgångspunkten var föräldrars minskade läsning för sina barn och en hotande språkfattigdom.

Medverkande: Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan, Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning på läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet, Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet samt Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen. Moderator: Ingrid Elam, litteraturkritiker och professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet.

 

Lördag 30 september 10:00-10:45, seminariesal H1: Sanningen är alltid oförskämd – med årets Göran Hägg-stipendiat Göran Hägg, författare och docent i litteraturvetenskap, var en folkbildare av rang med ett långt engagemang i Läsrörelsen. Sanningen är alltid oförskämd hade han arbetat med länge och lämnade in sitt slutgiltiga manus bara några veckor före sin plötsliga bortgång. Om Strindberg och biografin skrev han: ”Jag hoppas att i denna bok kunna skildra både hans mänskliga ofullkomlighet, som han delar med de flesta av oss, och den konstnärliga storhet som de flesta av oss inte delar med honom.” Det lyckades. Kvällen innan seminariet, fredag 29/9 har Läsrörelsen och familjen Hägg delat ut årets Göran Hägg-stipendium till en engagerad pedagog och läsfrämjare.

Medverkande: Stefan Hilding, förläggare Norstedts, Annina Rabe, litteraturkritiker och kulturjournalist samt Gunnel Engwall, professor Stockholms universitet och ordförande för den vetenskapliga utgivningen av August Strindbergs Samlade Verk samt årets Göran Hägg-stipendiat. Moderator: Gunilla Kindstrand, journalist.

 

Söndag 1 oktober 12:00-16:00 LÄSLOV har Graffitti-skola med Tony Lorenzi

Prisbelönte konstnären – och svenskläraren – Toni Lorenzi kommer från Västerås, men hans konst har tagit honom över hela världen, med utställningar i allt från Stockholm till Tokyo och New York. Under söndagen kommer ni kunna både se honom skapa och vara med och skapa själva på en av Bokmässans väggar.

 Ladda ner hela pressmeddelandet som en pdf

 

För mer information:

– Saga Hansén, kommunikatör Läsrörelsen: 070-483 06 17, sagahansen@outlook.com

– Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare Läsrörelsen, 070-625 81 74, reslegard@yahoo.se

– www.lasrorelsen.nu

www.läslov.se