Aktuellt

Läsrörelsen kan med glädje meddela att professor Mats Myrberg utses till hedersmedlem i Läsrörelsen.

Motiveringen lyder:
Mats Myrberg, professor och läsforskare, har ägnat sitt liv åt forskning om läsning, läsundervisning, läsutveckling och läs- och skrivsvårigheter. Något som fått stor uppmärksamhet. Han har genom åren också byggt upp ett internationellt kontaktnät inom läsforskningsområdet. Hans insats är ovärderlig, inte minst i ett läsfrämjande arbete.

Hedersmedlemskapet delas ut måndagen den 28 augusti av Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård i samband med Läslovets Inspirationsdag.

  • Läsning är demokratins folkhälsofråga. Läsrörelsen är en viktig organisation för läsdemokratin i Sverige. Jag är stolt och glad över att de utser mig till hedersmedlem. Det stärker mig i detta viktiga folkhälsoarbete, säger Mats Myrberg.

De första fem hedersmedlemmarna utsågs:

2000
Författaren Astrid Lindgren.
Skådespelaren Lars Göran Carlson, som slog världsrekord i högläsning vid starten av Läsrörelsen på Bokmässan, när han läste högt ur Strindbergs verk i 25 timmar.

2013
Författaren Lennart Hellsing.
Författaren och läsfrämjaren Gunilla Lundgren, för arbetet med Nobel i Rinkeby.

2018
Författaren David Lagercrantz för ”hans läsfrämjande arbete och engagemang att nå unga människor.”

För mer information
Emelie Carrfors, kommunikatör för Läsrörelsen, 073-825 63 26, emelie.carrfors@gmail.com
Mats Myrberg, hedersmedlem, 072-746 78 00, matsmyrberg46@gmail.com

Bilagor:


Ladda ner pressmeddelandet (pdf)