Read Hour – en timme för läslusten den 8 september

Den 8 september kl. 19-20 infaller Read Hour där målet är att hela Sverige ger boken och läsningen den uppmärksamhet det förtjänar. En symbolisk timme, under FN:s läskunnighetsdag, för att öka läslusten och understryka vikten av läsförståelse. Läskunnighet är en avgörande drivkraft för utveckling och grunden för allt lärande och tränas bäst genom att läsa det man är intresserad av.

Läs- och skrivkunnighet skapar en positiv spiral och är världen över en förutsättning för demokrati, utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och skapa hållbara fredliga samhällen. Precis som Earth Hour lyfter klimatfrågan så vill man med Read Hour lyfta vikten av läsning.

Bakom den svenska satsningen står den ideella föreningen Läsrörelsen, som i över 20 år arbetat med mottot ”Ge dina barn ett språk”.

– Read Hour är en symbolisk timme för att stimulera lusten till läsandet. Och vikten av att läsa – med ögon, öron och fingrar, säger Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen. Read Hour är från början ett finskt initiativ, som startades av Barn- och ungdomsstiftelsen, och som vi ansluter oss till. Att läsa är roligt, lustfyllt och bildande.

Arbetet med Read Hour i Sverige görs med stöd av Lärarstiftelsen, Svenska Akademien och Microsoft. Mängder av Läsande förebilder – i alla åldrar och med olika bakgrund – har anslutit sig till satsningen Read Hour, för att stärka läsningen i Sverige.

– Rätten till utbildning är fastslagen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, säger Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare för FN, en av de läsande förebilderna. Samtidigt finns det fortfarande 258 miljoner barn och ungdomar i världen som inte ges möjlighet att gå i skolan alls eller inte avslutar sin utbildning. Under coronapandemin har läget förvärrats på grund av skolnedstängningar, något som drabbat 1,6 miljarder skolelever och studenter i framför allt de fattiga delarna av världen. I januari talade FN:s generalsekreterare António Guterres om en global utbildningskris. Detta är bakgrunden till varför det är av största vikt att uppmärksamma FN:s läskunnighetsdag den 8 september.

Andra Läsande förbilder är partiledare, landshövdingar och ledamöter i Svenska Akademien. Men också rapartisten Gift Blessing, tidigare fotbollsspelaren Viktor Elm, komikern Melody Farshin, psykiatern Anders Hansen, författaren Jens Lapidus, verksamhetsledaren för Hela Malmö Nicolas Lunabba, tidigare fotbollsspelaren Hanna Marklund, skolbibliotekarien Elisabet Niskakari, författaren Björn Ranelid, författaren och illustratören Stina Wirsén, och bloggaren Flora Wiström

Skolverket uppmärksammar Read Hour genom att i ett nyhetsbrev och på webben uppmuntra skolor till gemensam läsning den 8 september och att arbeta med läsande förebilder på den egna skolan.
Läs mer här

– Read Hour är ett tillfälle att i skolan lyfta det lustfyllda i gemensam läsning! säger Tammi Gustafsson Nadel, undervisningsråd på Skolverket.

– Det har varit helt avgörande för kampanjens spridning att vi fick en så fantastisk samarbetspart som Läsrörelsen för att Read Hour ska synas i Sverige, säger Stina Heikkilä som är ansvarig producent för Read Hour vid Barn- och ungdomsstiftelsen. Read Hour firades första gången för fyra år sedan i Finland och i år är vi speciellt glada över den utveckling vi ser utanför Finlands gränser.

Röster från våra tre stödjande parter:

– Läsning är en gåva som inte kan värderas högt nog, säger Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm. Läsrörelsen vet bättre än de flesta hur denna gåva ska spridas och vi stödjer med glädje Read Hour.

– Lärarstiftelsen har arbetat läsfrämjande allt sedan barnbiblioteket Saga i början av förra seklet till dagens rapporter om Biblioteksdöden och vikten av att Sverige blir ett läsvänligt land. Nu vill vi stärka läsandet ytterligare med Read Hour Sverige, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarstiftelsen.

– Jag brinner för läsandets kraft och är själv en riktig bokmal. Därför klappar mitt hjärta extra mycket för initiativ som syftar till att föra ut läsandet till fler och särskilt unga, säger Eva-Mia Westergren, marknadschef för Microsoft Sverige. Read Hour går hand i hand med Microsofts ambition om att möjliggöra för fler att kunna ta del av texter av olika slag, exempelvis genom verktyg som avancerad läsare. Därför kändes det som en självklarhet för oss att stötta Läsrörelsen och deras arbete med Read Hour.

Samarbetspartners: Nätverket Läslov – med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag – Story House Egmont, Pressbyrån, Bonnierförlagen, Storytel, Moomin Characters och Rights & Brands.

Satsningen för Read Hour lanseras den 22 augusti på en nyöppnad hemsida, i sociala medier och under ett antal veckor på helsidor i tidningar och tidskrifter.
Allt finns att ta del av på www.readhoursverige.se


För mer information och kontakter:
Karin Schyffert, Senior PR Advisor Friends Agenda, 070-261 56 44 karin.schyffert@friendsagenda.se
Frida Ekelin, koordinator Läsrörelsen, 076-221 44 66 frida.ekelin@lasrorelsen.nu


LÄSRÖRELSENS BAKGRUND

Den ideella föreningen Läsrörelsen startade år 2000 med en landsomfattande kampanj och mottot ”Ge dina barn ett språk”. Bakgrunden var dels den kraftiga minskningen av småbarnsföräldrars läsning för sina barn, som redovisades i den s.k. Barnbarometern 1999. Och dels den OECD-undersökning som visade att 25 procent av alla vuxna svenskar och 20 procent av de unga vuxna (18-25 år) hade en bristande läs- och skrivförmåga.En andra landsomfattande kampanj Lär för livet/Läsrörelsen startade hösten 2002. Kampanjerna – som bägge startade på Bokmässan i Göteborg – hade länsupptakter i alla län, med länsbiblioteken som sammankallande. Vid starten år 2000 var landshövdingarna beskyddare i sina län. 2020 fyllde Läsrörelsen 20 år med LÄS! LÄS! LÄS! – ett av tre huvudteman på Bokmässan. Temat återkom på Bokmässan 2021 i Göteborg med tv-sända seminarier och programpunkter – som finns att se på Läsrörelsen hemsida.


Ladda ner pressmeddelandet (pdf)