”Kulor i hjärtat” från Berättelser som föränrar 16 april av Cilla Naumann.