LÄS! LÄS! LÄS!

20-årsjubilerande Läsrörelsen ansvarar för temat LÄS! LÄS! LÄS! på årets digitala Bokmässa 24 till 27 september. I år med nio profilseminarier. 2021 återkommer temat med en stor monter och 50 programaktiviteter. 

Temat lyfter fram språket och läsningen som grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Det sätter lusten till läsandet i centrum och ger plats för alla former av läsning: med ögon, öron och fingrar. Temat belyser berättandet i text, bild och muntlig form, och högläsning för barn och äldre – och för varandra. Inom ramen för satsningen möter besökarna författare, läsare, politiker, lärare och forskare som är engagerade i läsningens och bildningens betydelse för individen och samhällsutvecklingen.

Sedan 2012 har andelen barn som läser varje dag minskat. Forskning visar att det krävs ett ordförråd på 50 000 ord för att på djupet förstå en dagstidning, vilket en läsande 17-åring behärskar. Utan att läsa eller höra texter har 17-åringen ett ordförråd på 17 000 ord.